Ng nói tui bị thượ ng đếqưởtrách xin

This preview shows page 168 - 171 out of 299 pages.

ng nói: - Tui b thượ ng đế qưở trách, xin đượ c thác sinh làm con vua, sau l i tr v phương B c. B C ảnh đang trên đà hứ ng chí v cái đườ ng sinh s n, nghe th ế thì h n h l ắm, nghĩ chuyế n này sinh ra đượ c th n tiên, ch c ch n s tài gi ỏi hơn người. Còn “trở v phương Bắc” thì bố C ảnh nghĩ th ng này có s đượ c xu t ngo i, có th là đi du họ c
Image of page 168
khoùi 169 ho c bét nh ất cũng là xuấ t kh ẩu lao độ ng cao c p. Càng nghĩ càng thấ y m ng không ch ịu đượ c. Năm 1254, bé Ích Tắc ra đờ i. Bé Ích T c hay qu y khóc, m ặt mũi cau có, thành ra giữa trán nhăn l ại trông như có thêm mộ t con m t. B C nh th y th ế thì l p t c kh ẳng đị nh bé T c chính là ông th n trong mơ. B C nh yêu chi u bé T ắc như chiề u tiên kính ph t, ch h n không th đem lên bàn thờ để bái l y hàng ngày. Bé T ắc cũng không phụ lòng mong m i c a b C nh, t nh đã thông minh hiế u h c, làu thông kinh s ử. Đế n c m y trò tà o lao như đá cầ u, c tướ ng, c vây, c vua, c cá ng a,... cũng không ch u thua b ạn kém bè. Năm 13 tuổ i, bé T c d y thì thành công m mãn, đượ c phong làm Chiêu Qu ốc vương. Thanh niên Ích T c r ất yêu thích ngườ i tài. Có th ời gian còn định theo ngành sư phạ m . Đượ c B trưở ng b Giáo d c c p cho cái gi y phép thì h n h đi xây dựng trườ ng h c ngay c nh ph , tuy ển đượ c bao nhiêu m ầm non tương lai cho đất nước như Mạ c Đĩnh Chi, Bùi Phóng,... Gõ đầ u tr mãi cũng thấ y chán, thanh niên Ích T c b ắt đầ u tò mò không bi ế t làm con gi ời như bố C ảnh thì có thích hay không. Suy đi nghĩ lạ i, thanh niên Ích T c t c m th ấy mình tài hoa vô độ , ch h n
Image of page 169
170 l i sinh mu ộn hơi bị nhi ều năm để c u hai Ho ng chi ế m sóng, ng i m t tiêu cái gh ế Đông cung Thái tử . B C nh l ại đinh ninh than h niên Ích T c có s xu t ngo i nên ch yêu chi u h ế t m c ch ch ẳng đờ i nào có ý đị nh c t nh c. Thành ra thanh niên Ích t c c m th y t t nh t là t thân v ận độ ng. Giang h đồn đạ i thanh niên Ích T c t ng g i thư cho lái buôn ở Vân Đồ n, mong m i quân Nguyên xu ng phía nam. Không ph mong m i c a thanh niên Ích T ắc, năm 1285, quân Nguyên rồ ng r n kéo nhau sang ăn hành tậ p hai. Th y gi c Nguyên khí th ế hùng h c, thanh niên Ích T c l i c m th y phe b ăn hành l n này nh ất đị nh là nhà Tr n. Nghĩ vậ y, thanh niên Ích T ắc bèn khăn gói quả mướp đưa cả gia đình chạy sang đầ u hàng gi c Nguyên. Cũng may bố C nh ng m lâu r i, ch bi ế t thanh niên Ích T c xu t ngo i ki u này thì b C nh ch c t c không ch ế t n i. H t T t Li t th y thanh niên Ích T c sang thì h n h l m, tay b t m t m ng phong luôn làm An Nam Qu ốc vương. Số ng trên đấ t b c, thanh niên Ích T c kh p kh i t ng ngày ch được đưa về nướ c làm con gi i.
Image of page 170
Image of page 171

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors