Zengin ki\u015fi yoksulunun g\u00f6nl\u00fcn\u00fc ele al \u00c7\u00fcnk\u00fc alt\u0131n mahzeniyle g\u00fcm\u00fc\u015f h\u00e2zinesi

Zengin kişi yoksulunun gönlünü ele al çünkü

This preview shows page 3 - 5 out of 5 pages.

Zengin kişi, yoksulunun gönlünü ele al. Çünkü altın mahzeniyle gümüş hâzinesi ebedi kalmaz. Bu zebercet kemere altınla yazdılar: Ke- rem ehlinin iyüiğinden başka her şey fâni! Hafız, sevgilinin merhametinden ümit kes- me.. cefa nakşiyle sitem nişanesi ebedi değil ya! Resid müjde ki eyyam-ı gam nehâhedmand Çunan nemand-u çunin niz hem nehâhedmand cxvra. 1005. Bizim güzellere bakışımıza bihaberler hay- ret ediyorlar. Ben, göründüğüm gibiyim, artık ötesini onlar bilirler! Akıllılar, varlık pergelinin noktasıdırlar ama aşk bilir ki onların da bu dairede başlan dönmüştür.
Image of page 3
HAFIZ DtVANI 121 Tann, ahdimizi ağızlan tath güzellere bağladı. Biz, umumiyetle kuluz, onlar sahip- lerimiz! Yüzünün cilvegâhı, yalnız benim gözüm değil. Ayla güneş de bu aynaya bakıyor. Aşktan dem vurmak ve sevgüiden şikâ- yet etmek... ne olmayacak laf! Bu çeşit ya- lancı âşıklar, aynlığa lâyıktırlar. Muğpeçeler, düşüncemizi duyar, anlarlarsa bundan böyle yün hırkamızı rehin almazlar. * Kör yarasa, gece vakti güneşin vuslatına eremez. Ona bakmaya muktedir olanlar bile bu aynaya hayran olmuşlardır. Siyah gözlerin öğretirse öğretir; yoksa herkes gizlenmeye ve sarhoşluğa muktedir değildir. Rüzgâr, kokunu, ruhların geçtiği, eğlen- diği yere götürürse akılla can, varlık gevhe- rini kudumuna saçar. Zahit, Hafız’ın rintliğini anlamazsa ne var? Şeytan, Kur’an okuyanlardan kaçar el-
Image of page 4
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors