De herbeoordeling van de taalcursussen is geschreven

This preview shows page 9 - 11 out of 59 pages.

De herbeoordeling van de taalcursussen is geschreven voor gemeenten die nog een keuze moeten maken voor een taalcursus, omdat zij nog aan het scholingstraject moeten beginnen. Het komt ook voor dat een gemeente al een deel van de pedagogisch medewerkers heeft laten scholen en dat er nu een tweede lichting wordt geschoold. Soms willen gemeenten voor een tweede groep een ander aanbod; een groep die bijvoorbeeld veel face-to-face contact nodig heeft, zodat een online cursus minder bij hen past. In enkele gevallen komt het voor dat pedagogisch medewerkers eerst van taalniveau 1F naar 2F worden geschoold. Hebben zij dat gehaald, dan moet voor hen een cursus worden ingekocht om aan 3F te gaan werken. Ook de gebruikerservaringen zijn geschreven voor gemeenten die nog een keuze moeten maken. Waar het gaat om de voortoets hebben de meeste gemeenten al een keuze gemaakt. Er zijn echter veel gemeenten waar nog moet worden nagetoetst en waar groepen pedagogisch medewerkers vanwege bijzondere omstandigheden een apart traject doorlopen of om andere redenen later zijn begonnen. Belangrijk om hier te melden is dat het ministerie van OCW heeft besloten dat minimaal alle toetsen die in deze kieswijzer zijn opgenomen, mogen worden gebruikt om het taalniveau 3F mee aan te tonen. Hoe gebruikt u deze herbeoordeling? Deze nieuwe inventarisatie gebruikt u als bijlage bij de oorspronkelijke kieswijzers. In de oorspronkelijke kieswijzers leest u waar u op let bij het kiezen van een taaltoets en een taalcursus. De beschrijvingen die u in dit document worden aangeboden, passen bij de oorspronkelijke kieswijzer, maar laten een actueler beeld zien van het aanbod. U kunt deze bijlage daarom het best bij de oorspronkelijke kieswijzer bewaren. De beschrijvingen van de cursussen zijn door de aanbieders zelf gegeven. Wij hebben er geen tekstuele wijzigingen in 1
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 8 aangebracht. De aanbieders zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de beschrijvingen. De gebruikerservaringen moeten met een zekere voorzichtigheid worden gelezen. Uit de gesprekken blijkt dat de ervaringen met toetsen en cursussen verschillen per pedagogisch medewerker en per organisatie. Het is dan ook niet mogelijk om een algemene uitspraak te doen over de ervaringen bij een toets of cursus. Bijvoorbeeld bij het toetsen, interfereren ervaringen te zeer met de uitslag, de capaciteiten van de pedagogisch medewerkers en de omstandigheden waaronder de taaltoets is afgenomen. Zij die tegen de verwachting in zijn gezakt, laten zich negatiever over de taaltoets uit dan zij die in één keer zijn geslaagd. “Als pedagogisch medewer kers bij herhaling niet slagen voor de taaltoets, wordt er al snel afgegeven op de trainer. Zo gaat dat. De vraag is of dat terecht is. 3F is soms gewoon te hoog gegrepen.” Een ander voorbeeld: als de organisatie rondom een cursus rommelig was, staat men
Image of page 10
Image of page 11
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes