Mr dela rosa maam hindi po ako ang nagvi violate ng

Info icon This preview shows pages 124–128. Sign up to view the full content.

MR. DELA ROSA. Ma’am, hindi po ako ang nagvi-violate ng batas, Your Honor. Sinabihan na po ako ni Presidente na mayroon na siyang napili, hinihintay ko pa iyong order na i-issue niya diyan. Wala iyan sa power ko na mag-issue ng order kong sino iyong gagawing IAS. So sabi niya, “Mayroon akong napili, hintay-hintay ka lang at ipa- process ko ito.” Mayroon na po, ma’am, huwag kang mag-alala. SEN. POE. Salamat po. MR. DELA ROSA. Yes, ma’am. 124
Image of page 124

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS GESapinoso V-2 November 23, 2016 12:40 p.m. 7 SEN. POE. Para lang hindi tayo mapulaan sapagkat kayo nga ang nagpapalutang ng kredibilidad pero kailangan niyo rin ng tulong ng mga kasamahan ninyo at mas mawawala ang duda ’pag mayroon ngang isang sibilyan na may kredibilidad. Nais ko ring tanungin dito, dahil nandito, kasama na natin dito ang miyembro ng media na diumano kasama daw noong pagsalakay doon sa Leyte sa provincial jail. Subalit nakatanggap ako ng pagsabi na wala naman daw talaga iyong media. Tama ba, Mr. Byron Alcoba na kayo po ay dumating noong tapos na ang pagsalakay? MR. ALCOBA. Opo at noong dumating po ako, patay na po si Mayor Espinosa noon. SEN. POE. Pero kayo ang pumirma doon sa request for warrant doon sa judge, tama ba? MR. ALCOBA. Opo, kasi kailangan po kaming pumirma para makapag-cover po kami ng video doon sa loob ng jail. SEN. POE. At saka nasa batas kasi iyon, may isang miyembro ng media at saka may dalawa pang saksi. So nais kong tanungin ngayon kay Colonel Marcos, iyong pumunta kayo doon, sinabi niyo noong una sa inyong presentasyon ng CIDG na mayroon kayong media witness subalit wala naman pala 125
Image of page 125
COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS GESapinoso V-2 November 23, 2016 12:40 p.m. 8 doon. Sino ang media witness ninyo, kung hindi iyong operasyon na ito— MR. MARCOS. Si Mr. Eul Caorte, ma’am. SEN. POE. Bakit hindi siya iyong binanggit noong umpisa pa lamang. MR. MARCOS. Siya po iyong binanggit ko, ma’am, hindi po siya. Hindi ko nga nakita ito. SEN. POE. Pero siya iyong nakapirma doon sa request doon sa judge, hindi nakapirma iyong isang media niyo. MR. MARCOS. Hindi kami nag-media niyan ng taga-GMA. I don’t think so na he was able to see me on the area. Pero nandoon siya, tama iyong sabi niya, nandoon siya after na noong patay na si mayor. SEN. POE. So bakit siya pinapayagang pumasok noong tapos na noong siya nga ang nakakuha ng pirmiso mula sa judge? MR. MARCOS. Si Major Laraga po, ma’am, ang sasagot. SEN. POE. Pakisagot po. MR. LARAGA. Good morning po, Your Honor. Bale po ang nangyari po noon, Your Honor, iyong media po from GMA, nandoon po siya noong time na iyon tapos andoon na po si Mr. Eul Caorte tapos kailangan dalawang media at saka dalawang barangay officials. So, he was there … / jun 126
Image of page 126

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

COMMITTEE ON PUBLIC ORDER AND DANGEROUS DRUGS JOINT WITH THE COMMITTEE ON JUSTICE AND HUMAN RIGHTS JLFLORES VI-2 November 23, 2016 12:50 p.m. 1 MR. LARAGA. ... So, he was there to witness pag-implement na po nung search. Noong pagsimula po, bago—pagkatapos po ng SOCO,
Image of page 127
Image of page 128
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17
 • SOLIS

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern