Deloitte företag - notes

Bokf ? ringsbrott och korruption den ä r idag k ä

This preview shows 2 out of 4 pages.

bokf ö ringsbrott  och  korruption . Den  ä r idag k ä nd som den st ö rsta konkursen i USA:s historia. Svenska   Deloitte   r ä knar   sin   historia   bak   till   1925   d å   B ö rje   Dahlgren   bildade   sin revisionsbyr å   med   samma   namn.   Efter   ett   par   sammanslagningar   med   andra   sm å   och medelstora   byr å er   bildades  TRG   Revision  1984 ,   som   sedermera   blev   medlemmar   i internationella Deloitte Touche Tohmatsu och bytte namn till Deloitte i slutet av 90-talet. Jan Berntsson  ä r Vd f ö r Deloitte Sverige. Idag arbetar Deloitte med kvalificerade revisionstj ä nster, analys och aff ä rsr å dgivning. Internationellt  ä r Deloitte ett av v ä rldens absolut st ö rsta aff ä rsn ä tverk. Det  ä r globalt och finns p å  flertalet platser runt om i v ä rlden. De har cirka 150 000 medarbetare i  ö ver 40 olika
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

l ä nder och levererar tj ä nster till mer  ä n 80 procent av v ä rldens st ö rsta f ö retag. I Sverige finns cirka 1100 anst ä llda, f ö rdelade p å  ett trettiotal kontor runt om i Sverige.  Organisationens struktur  Under flertalet  å r har Deloitte som f ö retag varit v ä ldigt hierarkiskt. Alla som arbetar p å Deloitte  ä r uppdelade i olika segment inom f ö retaget. Det finns fyra olika segment. L ä ngst ner p å  pyramiden finner vi assistenterna. De  ä r de s å kallade nyb ö rjarna p å  f ö retaget som befinner sig i stadiet d ä r de ska l ä ra sig allt om f ö retaget. De arbetar alltid i samband med en handledare som fungerar som en v ä gvisare och coach. 
Image of page 3
Image of page 4
You've reached the end of this preview.
 • Summer '13
 • staff
 • Texas USA, Svenska Deloitte, Börje Dahlgren, par sammanslagningar, TRG Revision , medelstora byråer

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern