Filipinlerdeki sonra da kübadaki filolarını imha

 • No School
 • NONE 212
 • 37

This preview shows page 1 - 3 out of 37 pages.

Filipinlerdeki, sonra da Küba’daki filolarını imha etti, ardından Manila’yı işgal ederek buradaki İspanyol egemenliğine de son vermiş oldu. Ağustos ayında yapılan Paris Antlaşmasıyla İspanya Küba’daki haklarından vazgeçti ve yirmi milyon dolar karşılığında Filipinlerdeki durumu da kabul etti. ABD, yirminci yüzyıla dünyada geniş bir alana yayılmaya başlayan yeni bir uluslararası güç olarak giriyordu. 1
Image of page 1
karmaşıklaşıyordu. Kadınlar 1920’de uzun mücadelelerden sonra “oy hakkı”nı kazanmışlardı. Ülkenin iç kesimlerindeki geleneksel ilişkilerin ağır bastığı küçük kentlerden merkezlere göçen genç kadınlar, gelişmekte olan hizmet sektöründe yer almaya başladılar ve ekonomik açıdan önemli, yeni bir tüketici grubu oldular. Yine bu yıllarda, toplumsal davranışlarda ve beklentilerde önemli değişiklikler gözleniyor, “yeni bir ahlak”tan söz ediliyordu. Maddi zenginlik temel hedef haline gelmiş, nasıl elde edildiğinin önemi pek kalmamıştı. Heyecan ve cinsel özgürlük peşinde koşma, içki, sigara ve uyuşturucu kullanma bu anlayışın birer parçasıydı. Büyük kentlerin ara sokaklardaki dumanlı barlarda siyahların müziği olan caz seslendirilip dinleniyordu. Kazanılan paraların harcanacağı eğlence imkânları da zenginleşmiş, şans ve bahis oyunları sistematik bir hal alarak büyümekte olan suç örgütlerinin eline geçmişti. 2 Birinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin siyasal ve toplumsal hayatında bir gerileme yaşandığı, çıkarılan yüze yakın yasanın özellikle bireysel özgürlükler açısından toplumu bir kuşak geriye götürdüğü, yönetim ve bürokrasinin hükümetlerin kölesi olduğu söylenir. Bu durumu hazırlayan temel etkenler olarak da ülkedeki gelir farklılığının keskinleşmesi, işçi hareketleri ve SSCB’nin kuruluşundan duyulan endişe gösterilir. Yeni yasalar, mevcut ortama ve sistemin işleyişine muhalif görüşlere sahip olanlar üzerinde ciddi bir baskının uygulanmasına olanak tanımıştı. Örneğin 1920’de federal baş yargıç Michell Palmer, ülkede gördüğü “devrim alevi” ni söndürmeye karar vermiş ve “Palmer Akınları” olarak adlandırılan faaliyetleri düzenleyerek otuz üç kentte “ihtilalci” suçlamasıyla altı bin kişinin tutuklanmasına neden olmuştu. Özellikle İtalyan göçmenler arasında yayılan anarşist harekete karşı derin bir nefret yaratılmıştı. Çalıştıkları fabrikada yaşanan bir soygun ve cinayetin failleri olarak suçlanan iki İtalyan asıllı işçi lideri (Sacco ve Vanzetti) yalan yanlış, düzmece ithamlarla ölüme mahkûm edilmiş ve liberallerle demokratların tüm itirazlarına karşın haklarındaki hüküm 1927 yılında infaz edilmişti. Ekonomide mali sermaye (finans kapital) zaferini ilan etmiş, malların kitlesel üretimine geçilmiş, çeşitlenen ve bollaşan mallar için pazar yaratmak üzere tüketimin teşviki zorunlu olmuştu. Yine bu dönemde kent nüfusu hızla artıyor, özellikle Avrupa’dan, “fırsatlar ve özgürlükler ülkesi”ne gelenlerin mevcut ortam içinde eritilmesinde sorunlar yaşanıyordu. Sokaklar işsiz gençlerle doluydu ve yaşam koşulları umulanın aksine çok zordu. 1919 yılında ilan edilen içki yasağından da
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 37 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes