Kedua menggalakan kolaborasi industry yang bermakna dalam pendidikan dan

Kedua menggalakan kolaborasi industry yang bermakna

This preview shows page 10 - 13 out of 15 pages.

tinggi dan menambah baik kualiti sector TVET negara. Kedua, menggalakan kolaborasi industry yang bermakna dalam pendidikan dan latihan adalah penting untuk membangunkan komuniti disamping memupuk agar tenaga ketja sentiasa bersemangat dan dan bertenaga bagi memenuhi keerluan industry ini. Ketiga, infrastuktur keselamatan social yang komprehensif perlu dibangunkan.Ini adalah termasuk mereka bentuk dasar pasaran pekerja yang aktif terutamanya bagi menyasarkan golongan belia serta pekerja yang 10
BBEK 4203 dipindahkan atau digantikan. Objektif serampang dua mata ALMP adalah berikut; i) Menambah peluang pekerjaan ii) Mempeerbaiki padanan pekerjaan. Walaupun ia adalah peringkat permulaan, didapati Malaysia menunjukkanpeningkatan positif bersama pengumunman Skim Insuran Pekerjaan (SIP) menerusi Bajet 2015.SIP diramal menjadi program holistic, dengan program ALMP. Ciri utama ALMP adalah perkhimatan kaunseling dan skim lathan. Kempat perlaksanaan berhemat pelbagai rangka tindakan dan program juga penting, disamping struktur tadbir urus, pengawasan berkesan dan menambah baik inisiaif secara aktif. Persoalan penting adalah maklumat dan statistik yang diyakini tentang kemajuan program, skim dan bantuan latihan tertentu serta prestasi institusi pendidikan dan latihan.Ketika ini kurangnya statistik pasaran pekerja,terutama perwujudan pekerjaan, pusing ganti pekerjanya dan trend pengambilan pekerja merupakan cabaran yang besar kepada pembuat dasar. 4.0 Tahap Inflasi (2010 – 2015) Pengertian kadar inflasi adalah kenaikan yang berterusan dalam paras harga umum. Manakala harga umum adalah tahap harga untuk kesemua barang daN perkhidmatan yang wujud dalam ekonomi pada bila-bil masa. 4.1 Faktor inflasi Ia boleh disebabkan oleh satu ataupun hasil kombinasi factor-faktor berikut; I. Inflasi tolakan kos iaitu disebabkan oleh kos pengeluaran yang tinggi. Punca kenaikan kos ini adalah kenaikan harga bagi factor pengeluaran seperti tingkat upah. II. Inflasi tarikan permintaan berpunca akibat ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penwaran barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah negara pada masa tertentu. III. Inflasi diimport lazimnya dipengaruhi oleh faktor peningkatan harga di luar negara dan penurunan kadar tukaran mata wang. IV. Jangkaan pengguna dimana pengguna membuat jangkaan yang harga akan naik pada masa depan, oleh itu mereka akan berbelanja sekarang 11
BBEK 4203 dan ini tidak lansung menambah jumlah permintaan dalam sesuatu ekonomi Pada 2011, kadar inflasi didapati meningkat kepada 3.2% disebabkan kesan kenaikan harga minyak mentah dan komoditi makanan yang ketara di pasaran dunia sejajak dari pertengahan 2010. Penurunan subsidi yang memperlihatkan kenaikan harga petrol RON95 dan diesel sebanyak 5 sen seliter.LPG lima sen sekilogram dan gula 20 sen sekilogram. Disamping itu perayaan krismas yang disambut penhujung tahun serentak dengan cuti sekolah telah mendorong peningkatan inflasi, Pada tahun 2010.Tingkat harga juaga meningkat sehingga 2011 akibat daripada pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012 kadar inflasi didapati sederhana kepada 1.6% pada 2012 dan kekal rendah sekitar 2.1% pada 2013. Pada tahap ini kadar seakan

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture