đây có một số sáng kiến để kích cầu trong khối doanh nghiệp được các nhà nghiên

Đây có một số sáng kiến để kích cầu

This preview shows page 2 - 4 out of 4 pages.

đây có một số sáng kiến để kích cầu trong khối doanh nghiệp được các nhà nghiên cứu đưa ra, và Việt Nam có thể tham khảo để giúp cho gói kích cầu của Chính Phủ đạt hiệu quả hơn. Đó là: + Giảm đóng góp của doanh nghiệp vào quỹ bảo hiểm xã hội + Hoặc tạm dừng việc đóng góp vào các quỹ như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời tăng chi từ các quỹ này. Ý tưởng là giảm chi phí lao động của các doanh nghiệp để qua đó khuyến khích họ không sa thải nhân công. Liên quan đến việc Chính phủ hộ trợ doanh nghiệp thông qua bù lãi suất 4%, chúng tôi thấy rằng đây là một chính sách ít được các nước thực hiện. Ngoài li do có thể là do âm hưởng của cuộc chiến chống lạm phát hoặc Chính phủ vẫn muốn duy trì tỷ giá như hiện nay, chúng tôi thấy rằng thay vì việc Chính phủ tiến hành bù lãi suất cho một số doanh nghiệp, Chính phủ nên thực hiện một chính sách rộng khắp hơn để kích thích toàn bộ các doanh nghiệp đó là tiếp tục điều chỉnh lãi suất cho vay xuống thấp hơn. Nhận xét về giải pháp này, chúng tôi cho rằng giải pháp này đáp ứng tốt nguyên tắc nhanh và ngắn hạn. Nếu việc hco vay trên thực tế thực sự hướng vào các doanh nghiệp thâm dụng lao động (như thông qu việc Ngân hàng Phát triển bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ), giúp họ không cắt giảm việc làm thì tuy cách làm này không giống với thực tiễn trên thế giới, song vẫn giúp đạt được mục tiêu chính là việc làm. Tuy nhiên, hiện nay có những quan ngại về việc các doanh nghiệp đào nợ cũ vay với lãi suất cao để chuyển sang vay mới với lãi suất thấp hơn nhiều. Nếu khoản vay đến với doanh nghiệp vừa và nhỏ thâm dụng lao động đang gặp nhiều khó khăn giúp họ duy trì việc làm thì mục tiêu chính của gói kích cầu vẫn đạt được. Song, nếu khoản vay giúp các doanh nghiệp lớn thâm dụng vốn đảo nợ, cấu phần này của gói kích cầu lại có tác dụng như gói giải cứu. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của gói giải cứu đang được thực hiện ở Mỹ là có địa chỉ rất rõ ràng và điều kiện nhận hỗ trợ lại rất ngặt nghèo. Do vậy, ở Việt Nam, việc giám sát sử dụng cấu phần bù lỗ tín dụng cần được thực hiện chặt chẽ với trọng tâm tập trung giám sát
Image of page 2

Subscribe to view the full document.

vào việc vay của các doanh nghiệp lớn thâm dụng vốn để đảm bảo tiền hộ trợ từ ngân sách nhàn ước được sử dụng hiệu quả nhất trong việc đạt được mục tiêu duy trì việc làm. Việc giám sát có trọng tâm cungxg iamr gánh nặng thực thi trong bối
Image of page 3
Image of page 4
 • Spring '16

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes