Còn một mình trong căn lề u nh ỏ v ớ i

This preview shows page 275 - 279 out of 299 pages.

còn m ột mình trong căn lề u nh v i ánh sáng l t lay h t lên t đố ng l ửa tàn, An Tư chợ t th y lòng l ng l i. Không còn Thoát Hoan, không còn vó ng a Mông Nguyên, càng không còn n nướ c thù nhà. Ch còn nàng và Nguyên dướ i tr ời đêm trong v t. "... Ta s tìm nàng. Dù chi ế n lo ạn, ta cũng sẽ tìm nàng..." Nhưng Nguyên ơi, ta và chàng đã cách quá xa r i... Màn tr ướng vén lên, gió đêm thố c vào mang theo hơi mát từ b ến sông, đổ i ch cho b u không khí b c b i nén ch t trong không gian ch t h ẹp. Đôi giày da rên lên nh ng âm thanh tr ầm đụ c n ng n khi 9 Ngườ i Thát: cách nhà Tr n g i gi c Nguyên
Image of page 275
276 Thoát Hoan bướ c t ới. An Tư cúi đầu, lòng căm hậ n s c sôi d n lên nh ng ngón tay si ế t ch ặt đế n tr ng b ch. Thoát Hoan, k giày xéo m ảnh đất quê hương, k gi ẫm đạp lên máu xương dân tộc đang đứ ng trướ c m t nàng. Lòng An Tư run lên khi bàn tay thô ráp chầ m ch ậm đưa lên, dịu dàng mơn man gò má. Cái chạ m r t nh ẹ, mơ màng như cánh bướ m thoáng qua nhưng cũng đủ làm m t h d y sóng. Ký ức năm nào ch t v tung như con đê yếu trước cơn bão dữ . "... Bão tan. Tr ời đêm sạch bóng mây, ánh trăng bạ c nghiêng nghiêng ph bóng xu ng b sông V Hoàng. An Tư mi ế t d c v ế t s o dài trên tay Nguyên, v ế t s ẹo trơn bóng, n i b ật trên nướ c da thô ráp. - V ết thương rấ t sâu ph i không? Nguyên g ối đầ u trên th m c mướt sương đêm, ánh m ắt mơn man đôi mày khẽ chau l i c ủa An Tư. - Bàn tay này suýt m ất đấ y. Gió đêm cuố n l y gi ọng cườ i c a Nguyên, ngân v ang lên như tiếng chuông đồ ng..." Ti ếng cười xoáy tít trong tâm tưở ng, xé to c hi n t i b ằng lưỡ i dao bén ng t. M t gi t l trào kh i
Image of page 276
277 khóe mi, rơi xuống bàn tay Thoát Hoan và lăn dọ c theo v ế t s ẹo dài. An Tư đã chôn giấ u trái tim trong lòng V Hoàng, t i sao gi v ẫn đau như vậ y? - S tìm ta... L i h a c a chà ng l à th ế này ư? Thoát Hoan s ững ngườ i. Bàn tay kh ng l i gi a không trung, gượ ng g ạo như sợ vô tình kéo đứ t s i tơ lòng. An Tư ngẩng đầ u, màu tuy t v ng ph m t l p sương mù lên đôi mắ t. Gi ng nàng ngh n ngào trong nh ng ti ế ng h i d n: - Nguyên sao? N ực cườ i thay n nướ c, thù nhà! T khi nào Tr ấn Nam vương 10 bi ế t ta là công chúa Đạ i Vi t? Ngài còn d i g t ta bao nhiêu n a? Thoát Hoan c n ch ặt răng, gương mặ t khu t sau m t t ng xám tro u ám. - Năm đó sau khi chia tay b ế n Thanh Trì ta cho ngườ i dò la m i bi ế t. Ngưng mộ t lát, h n nói ti ế p, gi ng kh n kho n: - An Tư, năm đó g p n à ng ch l à s t ì nh c . Ta chưa bao giờ mu n l i d ụng nàng, cũng sẽ không h i 10 Tr ấn Nam vương: phong hiệ u c a Thoát Hoan
Image of page 277
278 nàng nơi ẩ n náu c a cha con Nh t Huyên 11 . Ta đã đặ t nàng ra bên rìa cu c chi ế n. đây nàng sẽ an toàn. Khóe mi ệng An Tư kéo lên một nét cườ i cay đắ ng: - Tr ấn Nam vương, ngài bả o v thân xác ta nhưng lạ i giày xéo lên trái tim ta ư? M t thoáng im l ng, Thoát Hoan ph y tay: - Nàng m t r i. Ngh ngơi đi. R i h n xoay gót b đi. Màn trướ ng qu n theo gót giày v ội vã như trố n ch y, x i lên không trung m t l p b i m ng manh.
Image of page 278
Image of page 279

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors