EDUCATION
Gudiggui er.pdf

Жонсон толгой дохи?

Info icon This preview shows pages 53–54. Sign up to view the full content.

Жонсон толгой дохиж анхааралтай сонсов . Үнэндээ ноён Клурфейн бид хоёрын аль нь ноён Каупервудын нэрийн өмнөөс ярих ямар ч эрхгүй гэхдээ Лондоны тээврийн одоогийн байдлыг Ноён Каупервудэд мэдэгдвэл энэ нь уул ажлыг сонирхсон бүх хүнд их ашигтай үр дүн үзүүлнэ гэж бид бодож байна . Ноён Каупервуд Чэринг - Кроссын шугамын тухай саналыг хэрэгсээгүй нь мөнгө төлөхгүй гэж бодсоноос огт биш бөгөөд харин өөрийнхөө заншсан ёсоор бүх акцны тавин нэгэн хувийг авах гэж бодсоноос тэгсэн юм гэдэг нь тодорхой байна . Түүнээс гадна энэ бол жижигхэн салбар мэт түүнд санагдаж бүхэл системийн хувьд ямар ч холбогдолгүй бөгөөд зөвхөн жижигхэн байгууллагад ашиглаж болох юм гэж боджээ . Ноён Каупервуд хотын тээврийн бүхэл системийг сонирхож байна гэж Жеркинс яриад цааш нь Тэгээд би Лондоны газар доорхи системийн тухай илүү сайн мэдэх , мөн Каупервудыг энэ ажилд сонирхуулахын чухал ач холбогдлыг зөв үнэлж чадах тийм нэгэн хүнтэй намайг танилцуулж өгөхийг би гуйсан юм . Хэрэв бид уул ажлыг зөв ойлгож байгаа бол манай бүх системийг холбож , орчин үеийн техникийн шаардлагад тохируулан засах цаг болжээ . Харин ноён Каупервуд тээврийн ажлыг сайн мэддэг лут хү гэдгийг хүн бүгд мэднэ . Тэр хүн удахгүй Лондонд ирэх ёстой . Бид түнийг Лондонд хэрэгтэй хүн гэдгийг түүнд итгүүлж чадахаар тийм хүнтэй уулзуулах хэрэгтэй юм гэж нилээд зусардсан маягтай хэлээд Жонсоныг ширтэв . Стейн болон түүний төлөө бүхий хүмүүсийн тухай Жеркинс бодоод : - Ноён Жонсон та өөрөө энэ ажлыг сонирхож түүнд оролцохгүй юма агэхэд бид хэнтэй яривал зохихыг та зөвлөж болохсон бол уу ? Бид зуучийн хувьдхувь олж авахын тул ноён Каупервудыг энэ ажилд сонирхуулах нь их чухал байна . Ийм
Image of page 53

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 54
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '17
 • Salman

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern