Amortizarea este expresia valoric \u0103 a a capitalului tehnic consumat c

Amortizarea este expresia valoric ă a a capitalului

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

5. Amortizarea este expresia valoricăa: a.capitalului tehnic consumat c.cheltuielilor cu capitalul circulant b.capitalului fix consumat d.cheltuielilor cu factorul muncă 3 puncte 6. În sens economic, proprietatea privată: 7. Necesarul de bani în moneda naționalănecesarăpentru tranzacții într-o economie este: 8. Atâta timp cât costul total mediu este mai mic decât costul marginal, dar mai mare decât costul variabil mediu:
Image of page 1
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes