Blank-7.docx

Mga hazard na dulot ng gawain ng tao halimbawa usok

 • No School
 • AA 1
 • 10

This preview shows page 5 - 7 out of 10 pages.

mga hazard na dulot ng gawain ng tao Halimbawa: usok mula sa smoke belching vehicles at factories b. Natural hazard mga hazard na dulot ng kalikasan Halimbawa: bagyo, lindol, at tsunami 2. Disaster mga pangyayaring nagdudulot ng pinsala at panganiib sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang - ekonomiya maaaring natural o man - made resulta ng hazard, vulnerability, at lack of capacity 3. Vulnerability tao, lugar, at imprastrakturang may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard kadalasang naiimpluwensiyahan ng: - kalagayang heograpikal - antas ng kabuhayan 4. Risk inaasahang pinsala sa tao, ari - arian, at buhay dulot ng pagtama ng isang kalamidad more vulnerable = higher risk 5. Resilience kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epektong dulot ng kalamidad ljtmerino2019 5
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

Philippine Disaster Risk Reduction and Management Framework binibigyang diin ang pagiging handa ng bansa at mga komunidad sa panahon ng mga kalamidad at hazard isinusulong ang kaisipang ang paglutas sa hamong pangkapaligiran ay hindi lamang tungkulin ng ating pamahalaan pinakamahalagang layuning: pagbuo ng disaster – resilient na mga pamayanan Dalawang layunin / batayan sa pagbuo: 1. Ang hamong dulot ng hazard at kalamidad ay dapat pagplanuhan 2. Mahalaga ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagbawas sa pinsala at panganib na dulot ng kalamidad Community – Based Disaster and Risk Management (CBDRM) Isang pamamaraan kung saan ang mga pamayanang may banta ng hazard at kalamidad ay aktibong nakikilahok sa pagtukoy,, pagsuri, pagtugon, pagsubaybay, at pagtataya ng mga risk (Abarquez at Zubair, 2004) Isinasagawa upang maging handa ang komunidad at maiwasan ang pinsala sa buhay at ari – arian Ang mamamayan ay bahagi ng pagpaplano, pagbuo ng desisyon, at implementasiyon CBDRM Approach Proseso ng paghahanda laban sa hazard at kalamidad na nakasentro sa kapakanan ng tao (Shah at Kenji, 2004) Sinusuri ang mga dahilan at epekto ng hazard at kalamidad Sinusuri rin ang mga istrukturang panlipunan, pang – ekonomiya, at pampolitika na maaaring nagpapalubha sa epekto ng hazard at kalamidad Nakaayon sa Bottom – Up approach Mahalaga ang aktibong pakikilahok ng lahat ng sekto ng pamayanan sa CBDRM Approach upang (WHO): - Mabawasan ang epekto ng hazard at kalamidad - Maligtas ang mas maraming buhay at ari – arian - Ang iba’t – ibang suliraning dulot ng hazard at kalamidad ay mas mabibigyan ng solusyon “Kung ang isang komunidad ay hindi handa, maaaring mas maging malubha ang epekto ng hazard at kalamidad. Subalit kung ang bawat mamamayan na naninirahan sa isang pamayanan ay magiging pamilyar sa mga pamamaraan at mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad, maaaring mabawasan ang masamang epekto nito.” (Sampath, 2011) Malaki ang posibilidad na maging disaster – resilient ang mga pamayanan kung maayos na maisasagawa ang CBDRM Approach.
Image of page 6
Image of page 7

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern