N sakebrief en n verslag of memo gebruik word bv

This preview shows page 12 - 14 out of 14 pages.

'n sakebrief en 'n verslag of memo) gebruik word (bv. Times New Roman). Kontras  verwys na die graad van visuele verskil tussen die gewone, donker en swart weergawes van dieselfde lettertipe. Onderskeibaarheid  verwys na die graad waarin 'n lettertipe tussen ander uitstaan. Plooibaarheid, kontras en onderskeibaarheid
Image of page 12

Subscribe to view the full document.

Is die wyse waarop die keuse van tipografiese middele, die doel van die dokument, die tekssoort, gebruiksituasie en die lesers se behoeftes, voorkeure en afkeure met mekaar in wisselwerking tree. NB: jy moet vooraf weet wat die leser moet lees, waarom hy/sy dit moet lees, wie dit sal lees, waar en wanneer vir die om retories geslaagd te wees. Jy moet die tipografiese elemente so kies en gebruik dat dit 'n invloed het op hoe lesers die inhoud van 'n dokument waarneem, verwerk en uiteindelik onthou. Sien bl. 92-93 vir meer hieroor. Retoriese gepastheid
Image of page 13
Lesers het 'n intuïtiewe aanvoeling vir die gepastheid van 'n bepaalde lettertipe vir 'n bepaalde soort dokument/teks. Die keuse van die tipografie kan by hulle bepaalde emosionele en kognitiewe reaksies ontlok. Uit die reaksies van lesers oor die tipografiese keuses is dit duidelik dat hulle in hierdie verband bepaalde verwagtinge,voorkeure en afkeure het. Tekstipe en kommunikasiesituasie
Image of page 14
 • Summer '14
 • BED

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern