Beroepen binnen zorg welzijn overig 6 taaldomeinen en

This preview shows page 43 - 45 out of 59 pages.

□ beroepen binnen zorg & welzijn kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. luisteren 2F/3F 4. schrijven 2F/3F 2. lezen 2F/3F 5. taalverzorging 2F/3F 3. spreken 2F/3F 6.grammatica 2F/3F 7. Opbouw De theorie wordt aangeboden in een VVE context, om deze vervolgens in de praktijk te brengen in functiegerichte opdrachten. De theorie bestaat uit grammatica, spelling, woordenschat, interpunctieregels en zinsconstructies. Hiermee gaat men aan de slag met functiegerichte opdrachten: verslagen schrijven, notuleren van werkoverleggen, instructies lezen en interne processen begrijpen. Ook worden omgangsvormen en gespreksvaardigheden geoefend door rollenspellen met ouders/leidinggevenden/collega's te simuleren. Aan taalverzorging wordt integraal in de modules gewerkt, maar deelvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) kunnen tevens separaat geoefend worden. 8. Intensiteit a. Tussen 5 en 16 weken (hangt af van start- en eindniveau deelnemer) b. 1 x per week (zie hierboven), 2,5 uur per bijeenkomst c. ca. 50% van het traject d. via e-learning, huiswerkopdrachten, werkvloeropdrachten. e. De docent is bereikbaar (buiten de les) via mail, telefoon of skype. IVIO heeft wekelijks contact met cursist ivm presentie, voortgang en evt problemen. Ook wordt regelmatig geëvalueerd met werkgever en opdrachtgever. 9. Studiemateriaal KleurRijker "Taalsterk VVE" en materiaal vanuit werkgever. 10. Groepsgrootte (aantal deelnemers per groep) □ mi nimum aantal geen minimum maximum aantal 16 □ geen maximum 11. Locatie □ op locatie □ bij trainende instelling beide opties mogelijk 12. Toetsing Er wordt gebruik gemaakt van een erkende toets. Op verzoek werken wij ook met andere toetsen. 13. Effectmeting ja □ nee In te zien/op te vragen bij: [[email protected]] 14. Certificaat ja □ nee 15. Kosten a. kosten per groep: afhankelijk van aantal deelnemers en aantal modules. Volledig traject (16 lessen plus examentraining): ongeveer € 750 , - per deelnemer. b. kosten lesmateriaal per deelnemer: € 49, - c. kosten toetsmateriaal: € 30, -
Image of page 43

Subscribe to view the full document.

Bijlage bij de kieswijzers voor taaltoetsen en taalcursussen, Sardes 2013 42 Marant 1. Titel MeerTaal 2. Aanbieder Marant 3. Ontwikkelaar Marant en Allemaal Taal 4. Bestaansduur Het Marant gedeelte bestaat sinds 2008 5. Beroepsgroep □ alle beroepsgroepen □ beroepen binnen zorg & welzijn x□ kinderopvangsector/VVE □ overig: ........................................ 6. Taaldomeinen en doelen Taaldomein Doel Taaldomein Doel 1. spreekvaardigheid 3F 4. 2. schrijfvaardgheid 2F 5. 3. leesvaardigheid 3F 6. 7. Opbouw Als de groep bestaat uit deelnemers die alle taaldomeinen willen verbeteren, dan is de opbouw van een les als volgt: *start = intensieve uitspraak en spreekoefening. *in de eerste helft van de cursus: grammaticale onderwerpen en direct het toepassen van de nieuwe kennis.
Image of page 44
Image of page 45
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes