Slika 66 Metastabilni i izotermički TTT dijagram u kojem je prikazan učinak

Slika 66 metastabilni i izotermički ttt dijagram u

This preview shows page 210 - 212 out of 225 pages.

Slika 6.6. Metastabilni i izotermički TTT - dijagram u kojem je prikazan učinak snižavanja temperature austenitizacije [26] Povećanje brzine pretvorbe pripisuje se povećanoj termodinamičkoj pokretačkoj sili za generi ranje više feritnih jezgr a zbog čega je nastala mikrostruktura sitnija. Nadalje, zbog segregacije legirnih elemenata i ugljika u strukturi matrice nodularnog lijeva korisno je odabrati temperaturu T što je moguće bliže gornjoj kritičnoj temperaturi GK kak o bi se optimizirala ausferitna transformacija. To je posebno važno kod visokolegiranih nodularnih ljevova koji se koriste za teške odljevke. Smanjenje temperature T A Na slici 6.13 također je vidljivo kako se smanjenjem temperature T A sadržaj ugljika u austenitnoj matrici povećava. T o zapažanje potvrđuju brojni pokusi i mjerenja sadržaja ugljika kod velikog broja ljevova (nodularnih i sivih). Za poznati početni sadržaj ugljika u matrici može se primijeniti pravilo poluge za predviđanje količinskog udjela austenita u ausferitu. Vidljivo je da se udio austenita smanjuje snižavanjem austempering temperature T A . U praksi se ovo smanjenje količine austenita pokazalo daleko većim nego što je to predviđeno pravilom poluge (rezultati ispitivanja prikazani su na slici 6.7 ). Na lijevoj strani slike 6.7 prikazan je dio dijagrama s metastabilnim    područjem, a na desnoj strani volumni udio austenita u ausferitu za temperaturu au stenitizacije 871ºC i različite temperature austempering obrade. Za konstrukciju stabilne granice /( + grafit ) korišteni su prosječni poda tci
Image of page 210
211 dobiveni ispitivanjem 11 legura nodularnog lijeva, a za konstrukciju metastabilne granice    X podatci 11 legura austenitiziranih na 871 i 927 ºC i izotermički hlađenih na 371 i 316 ºC. Podat ci prikazani trokutićima ( slika 6.7 ) predstavljaju sadržaj ugljika u austenitu ausferita. Dobiveni su ispitivanjem uzoraka iz s ivog lijeva. Položaj gornje kritične temperature GK samo je shematski prikazan. Procjena masenog udjela austenita u metastabilnom    području matrice, koncentracije 0,604 % C (što odgovara temperaturi austenitizacije T = 871ºC) i ferita 0 % C, izvrše na je primjenom pravila poluge. Proračun je prikazan u donjem lijevom uglu dijagrama ( slika 6.7 ), a dobiveni rezultati označeni su na desnoj strani. Slika 6.74. Izmjerene koncentracije ugljika i volumni udjeli austenita u ausferitu (zajedno s izračuna nim volumnim udjelom uz pretpostavku dvofaznog α + γ ausferita) [26] Sličan proračun može se primijeniti i za temperaturu austenitizacije 927ºC, koja je dala izvorni sadržaj ugljika u matrici od 0,764 % C. Stvarno izmjerene vrijednosti volumnih udjela austenita (u osnovi iste kao i maseni udjeli) X u leguri austenitiziranoj na 871ºC nacrtane su na desnoj strani dijagrama ( slika 6.7 ). Podat ci obuhvaćaju srednju vrijednost 11 ispitivanih legura na 316ºC i 371ºC te podatke jedne legure kojoj je izmjerena koncentracija ugljika u ausferitnom austenitu u temperaturnom području 250 ÷ 400 ºC.
Image of page 211
Image of page 212

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes