Ah okumuz g\u00f6k kub sini bile delip ge\u00e7er Can\u0131na ac\u0131 okumuzdan sak\u0131n D\u00fc\u015f ez

Ah okumuz gök kub sini bile delip geçer canına

This preview shows page 2 - 4 out of 5 pages.

Hafız, artık sus. Ah okumuz gök kubbe- sini bile delip geçer. Canına acı, okumuzdan sakın. Düş ez mescid suy-i meyhane âmed Pir-î mâ Çist yâran-ı tarikat ba'dezin tedbir-i mâ — B — x ın . no. Sevgiliye dedim ki; ey güzeller padişahı, bu garibe acı; dedi ki: Yoksul garip, gönül havasma uyar, gönül peşine düşerse yolunu azıtır gider. Bir an olsun dur, geçip gitme dedim. “Ev- de yetişen, yabancılarla düşüp kalkmayan bir kişi bu kadar garibin derdine nasıl takat ge- tirebilir?“ dedi. Garip, dikeni döşek edinir, taşı yastık yaparmış. Padişahın üstünde yattığı sincap kürküne yan gelmiş uyumuş olan bir nazeni- nin umurunda mı? Ey zincire benzeyen saçlan, bunca aşina ¿şıkın mekânı olan sevgili, kızıl yanağına öyle misk gibi simsiyah ve eşsiz ben ne de güzel yaraşmış.
Image of page 2
hafiz dîvani 15 115. 120. Sevgili, ay gibi yüzünde şarabın aksi, ağustos gülü üzerinde erguvan yaprağının eş- siz güzelliği gibi görünmekte. Nigâristanda misk gibi nakışlara şaşıl- mazsa da senin yanağının etrafında o kannca gibi ince nakışlar pek şaşılacak bir güzellikte! Alnına dökülen ve gece renginde olan saçlan garipler akşamı dilber, bu garip, seher çağlarında ağlayıp inlerse bu ağlayıştan, bu inleyişten çekin, dedim. Dedi ki: Hafız, aşinalar bile hayret ma- kamındayken senin gibi garibin hasta ve mis- kin bir hale düşmesinden daha tabiî ne ola- bilir?
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors