Readiness potential rp elke proefpersoon moest op een

This preview shows page 30 - 32 out of 48 pages.

Readiness potential (RP = gereedheidspotentieel) : elke proefpersoon moest op een willekeurig moment kiezen om zijn pols te bewegen terwijl Libet de daarmee geassocieerde hersenactiviteit mat (in het bijzonder de stijging van het elektrische signaal). Als de hersenactiviteit die voorafgaat aan een beweging zo vroeg voor de beweging begint, ontstaat de neiging/intentie om te bewegen dan ook zo vroeg? Dat is wel wat je met common sense verwacht: [1] we hebben de neiging te bewegen, en dan [2] geven we het commando om te bewegen, wat is (of gevolgd wordt door) de RP. Conclusie van Libet : De hersenen “besluiten” om op gang te komen, of ten minste, om zich voor te bereiden om de handeling op gang te brengen voor dat er sprake is van enig gerapporteerd subjectief bewustzijn dat een dergelijk besluit heeft plaatsgenomen. Dus er is geen actieve rol voor het bewustzijn? Geen vrije wil? Suggestie van Libet : “Ik stel voor dat de stelling dat bewuste vrijwillige controle niet optreedt om het vrijwillige proces op gang te brengen maar om te selecteren en te controleren, hetzij door toe te staan (permitting) of het aansturen van het uiteindelijke motorische resultaat van het onbewuste ingewijde proces of door je veto (ik verbied) uit te spreken tegen de progressie van de werkelijke motorische activatie.” Libet’s veto suggestie : “Ik stel voor dat de bewuste controle kan worden uitgeoefend vóór de uiteindelijke motorische stroom, om te selecteren of controleren van vrijwillige uitkomst. Bewuste vrije wil kan een VETO uitspreken over de motor actie. 4. Verder dan Libet: Daniel Wegner Wegner : Als de wil een ervaring is voortgebracht uit het waarnemen van een oorzakelijk verband tussen gedachten en handeling, zou het mogelijk moeten zijn om mensen te begeleiden zodat zij het gevoel hebben dat zij een bewuste actie hebben uitgevoerd, terwijl zij in feite niets hebben gedaan. The priority principle : Een gebeurtenis moet binnen een bepaalde tijd volgen op een andere gebeurtenis, anders zie je het niet meer als oorzaak - gevolg. (Causale gebeurtenissen moeten voorafgaan aan de gevolgen ervan). 30
Het I Spy Experiment : 2 proefpersonen (waarvan de een echter een medewerker is) bewegen samen de muis. Er wordt verteld dat dit een experiment is over gevoelens van bedoelingen om te handelen en hoe ze komen en gaan. De proefpersonen moeten de muis/cursor in cirkels bewegen over de I Spy foto (waar verschillende objecten op staan zoals een emmer, een eendje en een koe); Door de koptelefoon horen ze woordjes en muziek; Sommige woordjes refereren aan de objecten op het scherm – andere niet. Hun opdracht is als volgt : ze bewegen samen de muis zolang de muziek speelt. Als de muziek stopt, moeten ze een object op het scherm kiezen en daar met de cursor op gaan staan (een soort stoelendans op de computer dus). Bij sommige trials veroorzaakt de handlanger deze stop: hij heeft door zijn koptelefoon te horen gekregen op welk object hij moet gaan staan.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture