Sz\u00e1m\u00edtsa ki a H sz\u00e9nhidrog\u00e9n mennyis\u00e9g\u00e9t m\u00f3lban kifejezve amely ugyanolyan

Számítsa ki a h szénhidrogén mennyiségét

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

Számítsa ki a (H) szénhidrogén mennyiségét, mólban kifejezve, amely ugyanolyan mennyiség ű szenet tartalmaz, mint 5,4 g fruktóz! 3 pont E. Tétel 1. a. Írja le a vinil-acetát polimerizációs reakciójának egyenletét! b. Határozza meg a monomer tömegét, kilogrammban kifejezve, amely szükséges 4500 kg polimer el ő állításához, ha a polimerizációs reakció 90 %-os hozammal megy végbe! 4 pont 2. Jegyezze le az 1.a alpont ban keletkezett polimer egy felhasználását! 1 pont 3. Írja le a toluol nitrálási reakciójának egyenletét nitrálóeleggyel, amikor 2,4,6-trinitrotoluol keletkezik! Használja a szerves vegyületek szerkezeti képletét! 2 pont 4. A 2,4,6-trinitrotoluolt toluolból és nitrálóelegyb ő l állítják el ő ; a nitrálóelegy salétromsav oldat és kénsav oldat keveréke. A nitrálóelegyben a HNO 3 : H 2 SO 4 mólarány 1 : 2. Határozza meg a nitrálóelegyben lev ő kénsav tömegét, grammban kifejezve, tudva, hogy a folyamatba 36,8 g toluolt vezetnek be. A toluol és a salétromsav teljes mértékben elfogy. 4 pont 5. a. Jegyezze le a metán két fizikai tulajdonságát standard körülmények között! b. Írja le a naftalin nitrálóeleggyel történ ő nitrálása során kapott mononitroszármazék szerkezeti képletét! 4 pont Atomtömegek: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16; S-32.
Image of page 2
Ministerul Educa ţ iei ș i Cercet ă rii Centrul Na ț ional de Politici ș i Evaluare în Educa ț ie Prob ă scris ă la chimie organic ă Varianta 6 Pagina 3 din 3 III. TÉTEL (30 pont) F. Tétel 1. Adott az alábbi átalakulási sor: (1) CH 3 -CH 2 -OH + O 2 mycoderma aceti → A + H 2 O (2) A + NaHCO 3 B + CO 2 + H 2 O Írja le a sorban található reakciók egyenletét! 4 pont 2. Határozza meg a szén-dioxid mennyiségét, mólban kifejezve, amely az 50 g, 9% tömegszázalékos koncentrációjú vizes oldatban oldott (A) szerves vegyület és a nátrium-hidrogén-karbonát közötti reakció során fejl ő dik! Használja az 1. pont ban lev ő (2) reakcióegyenletet! 3 pont 3. Adja meg az (A) szerves vegyület és a nátrium-hidrogén-karbonát közötti reakciót kísér ő látható effektust! 1 pont 4. a. Írja le az acetilszalicilsav hidrolízises reakciójának egyenletét savas közegben! Használja a szerves
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

  • Summer '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes