MTTBnin yabanc\u0131 sermayeden yoksun kal\u0131namayaca\u011f\u0131 \u00f6ne benimsenmi\u015ftir Kongre

Mttbnin yabancı sermayeden yoksun kalınamayacağı

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

kabul edilmiştir. MTTB’nin yabancı sermayeden yoksun kalınamayacağı önerisi de benimsenmiştir Kongre, ulusal mücadele yıllarında Ankara’yla ilişkileri bozuk olan İstanbul ve İzmir’in Türk- Müslüman burjuva sınıfını siyasi iktidara yakınlaştırıcı bir işlev görmüştür. Genel olarak kongre toprak sahiplerinin ve ticaret burjuvazinin egemenliği altında geçmiştir. Aşar’ın Kaldırılması “Aşar’ın kaldırılması feodallere, büyük toprak ağalarına ve kapitalist çiftçilere verilen bir ödün oldu. Ticaret ve sanayi burjuvazisi, işçi sınıf ve emekçilerin muhalefeti karşısında ve Doğu’da Kürt Şeyhlerin isyan ettiği bir zamanda, feodallere, toprak ağaları ve kulaklarla siyasal ittifakını güçlendirmek için aşar’ı kaldırma yolunu seçti” Aşarın kaldırılması devlet gelirlerini azaltıcı etkisi nedeniyle kalkınmanın finansmanı açısından da olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Aşarın kaldırılmasıyla “sadece kamu gelirlerinin bir bölümü ortadan kaldırılmış olmakla kalmıyordu, fakat aynı zamanda tarım sektörü vergi yolu ile tam kapasitede çalışmaya zorlanma mekanizması dışına çıkartılmış oluyordu” Bankacılık Alanındaki Gelişmeler Bu dönemde kurulan ilk banka İş Bankası olmuştur. 26 temmuz 1924’de kurulan banka “ulusal finansman kuruluşu olarak, yabancı bankaların olumsuz etkilerini engellemek amacıyla oluşturuldu” (Boratav, 1974: 120). “Sermayesi tamamen milli, memurları tamamen Türk” (Kocabaşoğlu, 2001: 43) bankanın genel müdürlüğünü Celal Bayar üstlendi. Pek çok ileri gelen politikacı bu bankanın yönetim kurulunda yer aldı. Teşvik-i Sanayi Kanunu Cumhuriyetin geniş kapsamlı ilk teşvik kanunu “Teşvik-i Sanayi” kanunudur. Kanun özel sanayi girişimlerine ve maden işletmelerine geniş çapta muafiyet ve imtiyazlar tanımaktaydı.
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Fall '15
 • KOYUNCU

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture