La motoarele de turaţie foarte ridicată pentru a preveni desprinderea supapei

La motoarele de turaţie foarte ridicată pentru a

This preview shows page 2 - 9 out of 50 pages.

La motoarele de turaţie foarte ridicată, pentru a preveni desprinderea supapei de pe camă în funcţionare, se utilizează comanda supapei fără arcuri cu două came (comandă desmodromică). Fixarea arcurilor la capul tijei supapei se poate realiza prin proce deele reprezentate în figura 1.11. r ' >• Asamblarea discului de fixare a arcului pe coada supapei se poate realiza prin semiconuri de fixare (fig. 1.11, a, o), prin ştifturi (fig. 1.11, c), 11
Image of page 2
.
Image of page 3
. . Fig. 1.11. Fixarea arcului. sau, în cazul acţionării directe a supapelor, prin înşurubare şi asigurare cu ajutorul unor siguranţe (fig. 1.11, d, e). 1.1.3.2. Construcţia organelor de acţionare a supapei Mişcarea comandată de camele arborelui cu came se transmite la supape, prin intermediul unui lanţ de organe. Arborele de distribuţie 1 (fig. 1.12) are funcţia de a asigura comanda deschiderii şi închiderii supapelor, puţind acţiona în acelaşi timp şi alte organe, ca: pompa de ulei, ruptorul-distribuitor şi pompa de benzină. El se sprijină în bloc-carter pe fusurile a între care se găsesc camele de admisie C a , camele de evacuare C e , dantura b pentru antrenarea altor organe şi excentricul pompei de benzină d. Arborele se execută prin turnare din fontă sau prin forjare din oţel. Suprafeţele active ale camelor şi fusurilor se tratează termic pentru mărirea durităţii, înainte de operaţiile de rectificare finale. Poziţia camelor este bine determinată în raport cu axa canalului de pană. Pentru arborii amplasaţi pe chiulasă se folosesc suporturi din fontă sau aluminiu, prevăzute cu bucşe antifricţiune. Jocurile în lagărele arbo rilor de distribuţie sînt cuprinse între 0,03 ... 0,08 mm. Ungerea lagăre lor la arborele montat în bloc-carter se asigură cu uleiul adus sub pre siune prin canalele din pereţii despărţitori, iar în cazul arborelui montat în chiulasă prin canale practicate în suporturi. ;: .:■ Soluţiile constructive utilizate la fixarea axială a arborelui cu came sînt reprezentate în figura 1.13. Cea mai utilizată este'fixarea axială cu flanşă şi bucşa-distanţieră (fig. 1.13, a). '■".■ < io 12
Image of page 4
Fig. 1.12. Organele de acţionare a supapei: I — arbore cu came pentru un motor cu patru cilindri; a — paliere; b — dantură pentru antrenarea ruptorului-distribuitor şi a pompei de ulei; C„ — came pentru admisiune; c e — came pentru evacuare; d — excentric pentru antrenarea pompei de benzină; 2 — tachet; 3 — tijă împingătoare; i — sensul de reglare; \5 — culbutor; 6 — piuliţă de asigurare a şurubului de reglare; 7 — axa culbutoarelor; 8 — suportul axei culbutorului; 9 şi 10 arcuri chiulasa; li şurub pentru fixarea suportului pe chiulasa. , La asamblare trebuie să se asigure jocul axial J a =0,10 ... 0,20 mm. Pentru arborii plasaţi pe chiulasa, fixarea se asigură prin borduri care se reazemă pe părţile frontale ale lagărului (fig. 1.13, c). Tachetul transmite mişcarea la supapă sau la tija împingătoare şi preia reacţiunea laterală produsă de camă prin frecare. La motoarele
Image of page 5
. • ■■; Q ;,j .. i '. I ' . ■' '.'<■ i iiJOO ! , - ' . - Fig. 1.13. Fixarea axială a arborelui de distribuţie: :< jdîuD o — fixarea axială cu f lansă şi bucşă-distan- - ţier; 1 — flanşă; 2 — bucşă-distanţier; 8 — fixarea axială cu şurub special reglabil 3 — şurub special; c —fixarea
Image of page 6
13
Image of page 7
Fig. 1.14. Forme constructive de tacheţi:
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

 • Spring '17
 • Lisa Kort-Butler

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors