The red line shows the cumulative difference between the returns on small firm

The red line shows the cumulative difference between

This preview shows page 39 - 42 out of 56 pages.

The red line shows the cumulative difference between the returns on small-firm and large-firm stocks from 1926 to 2011. The green line shows the cumulative difference between the returns on high book-to-market-value stocks (i.e., value stocks) and low book- to-marketvalue stocks (i.e., growth stocks).
Image of page 39
40 - Step 3: meet the gevoeligheid van elk aandeel tot de factor ( b 1 , b 2 , etc.) A comparative analysis that compares various industry returns using the three-factor model and the CAPM. H9: Risico en de Cost of Capital COMPANY AND PROJECT COSTS OF CAPITAL Company Cost of Capital wordt gedefinieerd als het verwachte rendement op een portefeuille van alle bij de onderneming bestaande effecten. Het is de alternatieve kosten van kapitaal voor investeringen in activa van de onderneming, en dus de geschikte disconteringsvoet voor de gemiddelde risicovolle projecten van het bedrijf. Decompany cost of capital is niet de juiste discontovoet als de nieuwe projecten meer of minder risicovol zijn dan de bestaande activiteiten van de onderneming. Elk project moet in principe worden beoordeeld op zijn eigen alternatieve kapitaalkosten. Voor een bedrijf, bestaande uit activa A en B, is de firma waarde (= som van de waarde van de aandelen) Firmvalue = PV ( AB ) = PV ( A ) + PV ( B ) Klassieke manier voor COC te berekenen: r assets = r Equity ( E V )+ r Dept ( D V ) The opportunity cost of capital depends on the use to which that capital is put
Image of page 40
41 Risico van elk project meten via zijn beta. - Elk project aanvaarden dat boven de blauwe SML ligt die verwacht rendement en risico linkt. - Project methoog risico een hogere potentiële (prospective) rendement nodig dan wanneer het een project is met een laag risico. Dat is iets anders dan de Company Cost of Capital regel , die elk project aanvaardt ongeacht de risico's zo lang als het een hoger rendement biedt dan de company cost of capital Het is duidelijk “dom” om te suggereren dat iemand hetzelfde rendement eist van een zeer veilig project als een zeer riskant project. Als de persoon de CoC regel gebruikt; verwerp je veel goede lage- risico projecten en aanvaard je veel slechte hoge-risico projecten. Het is ook dom om te suggereren dat omdat een ander bedrijf een lagere company cost of capital heeft, het gerechtvaardigd is om projecten te aanvaarden die je normaal zou verwerpen. Debt en the company cost of capital Wij hebben de company cost of capital gedefinieerd als "het verwachte rendement op een portefeuille van alle bij de onderneming bestaande effecten." Dat portfolio = de schuld & EV. - Cost of capital wordt geschat als een mix van de kosten van de schuld (de rente) en de kosten van het EV (het verwachte rendement geëist door beleggers in gewone aandelen van het bedrijf). company cost of capital aan de kosten van D of de kosten van EV is een mix van de 2. Stel dat je een portefeuille bestaande uit 100% van de D vd ond en 100% van haar EV, koopt . Dan bezit je 100% van haar activa lock, stock and barrel (alles). Je deelt de vrije kasstroom van het bedrijf niet met iedereen; elke dollar die de onderneming betaalt zou aan u worden uitbetaald.
Image of page 41
Image of page 42

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 56 pages?

 • Spring '16
 • Lieven De Moor

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture