Walang bahay ang hindi namin pinanhik bumulong kay

This preview shows page 6 - 8 out of 13 pages.

Walang bahay ang hindi namin pinanhik! (Bumulong kayPlacido, na naging dahilan upang lumaki ang mga mata ng binata. Tumawa si Juanito) Wala silang magagawa, pagka’t sa isang utos ng Pamahalaan ay maaaring mawala ang ama asawa o kapatid at tapos ang salitaan. Gayunman ay nakakilala kami ng isang mangmang katipan yata ni Basilio. Nakalinlang niyang si Basilio! Aanhin niya ang isang dalagang hindi marunong mag-kastila, walang pera at nagpaalila pa! Siya’y napakasungit ngunit maganda. Isang gabi’y hinambalos ni Padre Camorra ang nangharana sa kanya, ewan ko kung bakit hindi sila namatay. Ngunit masungit parin siya kaya may mangyayari rin sa kanya balang araw. (Tumawa ng malakas)Juanito: Siya, bayaan mo na ang leksyon! Mag-dia pichido tayo!Placido: Ito namang taong to, oo! Ayoko!Juanito: (Lumingon sa gusali ng Aduana) Naatasan pala akong mangilak ng ambagan.Placido: Anong ambagan?Juanito: Para sa bantayog.Placido: Anong bantayog?Juanito: Ikaw pala, hindi mo alam. Para kay Padre Baltazar, isang dominiko--kaya nga nappatulogn ang mgapari sa mga estudyante. Hale na, bigay ka ng mga tatlo hanggang apat na piso para msabi na tayo’y galante. Halina, Placido, hindi masasayang ang inambag mong pera.(Nagbigay si Placido ng tatlong piso)(Nakita nilang nagtipon ang mga estudyante habang naghihintay sa mga propesor. Sa isang karwahe na hila ng dalawang puting kabayo, bilang namula si Isagani pagka’t iyon ang karwaheng sinasakyan ni Paulita Gomez. Bumaba ang dalaga, mabilis na itinuwid ang kanyang palda at sa pagkakita kay Isagani ay ngumiti. Bumaba rin si Donya Victorina, inisnaban si Isagani at buong giliw na binati si Juanito Pelaez.)Donya Victorina: Magandang umaga! (Bigyang pugay kayJuanito at ang binata ay buogn giliw na ngumiti)(Namula si Isagani ngunit nagbigay pugay padin kay Donya Victorina.Tadeo: Hesus, anong ganda! Ipasabi nalang ninyo sa propesor na ako’y may sakit! (Sinundan niya ang dalaga papuntang simbahan.)(Pumasok na ang mga mag-aaral sa gusali at papasok na si Placido sa gusali ng…)Mag-aaral 1: Penitente! Penitente! Lumagda ka dito!Placido: Ano iyan? Hindi ako lalagda ng hindi ko nauunawaan.
Mag-aaral 1: Ito naman, oo. Lumagda na dito ang carabineros celestiales.(Lalagda na sana si Placido ng narinig niay ang kanyang mga kaklase na bumibigkas na ng O Thoma.)Placido: Mamaya na, babasahin ko muna.Mag-aaral 1: Eto naman, oo. Hindi na kailangan.Tumutukoy ito sa kahilingan nina Macaraig na magkaroon ng Akademya para sa Wikang Kastila.Placido: Oo, lalagda ako ngunit mamaya na. Alam mo namang takot ako kay Macaraig.Mag-aaral 1: Ngunit hindi naman kasalanguat ay--!(Hindi na siya narinig ni Placido na kumaripas ng takbo upang habulin ang pagbabasa ng talaan ng kanyang propesor. At siya’y tumakbo habang naririnig ang patuloy na pagbigkas ng adsum...adsum. Ngunit huli na ng makarating sa letrang Q ang kanyang propesor.)Placido: Tinamaan ng! (Bumuntong-hininga at taliwas sadati niyang ginagawa, pumasok ng pahilahod pa ang takong ng kanyang sapatos at mapapansn ang pagkunto ng noo ng kanyang propesor.)(Curtain close)

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
Prof.Professor
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture