Петер энгийн зорчигчидод � лэх йлчилгээ бизнес ангилалын зорчигчдын хоолны порц

Петер энгийн зорчигчидод ?

This preview shows page 2 - 3 out of 3 pages.

Петер энгийн зорчигчидод з лэх йлчилгээ, бизнес ангилалын зорчигчдын хоолны порц болон ү үү ү т рлийг рчилж з рхэлсэнг й. Т ний бодол рчл гд ж зорчигчдод зохистой х ртээмжтэй болон ө өө ү ү үү өө ө ө ү х м сийн хоорондох ялгааг тайлбарлах талаар чиглэж байна. ү үү Кейсийн хэлэлцэх асуултууд 1. йлчилгээ йл ажиллагаа хариуцсан Peter Greenwood-д тулгарч буй асуудал, гомдлыг сэх Ү ү үү шалтгааныг тодорхойлно уу Хоолны йлчилгээ ү Нислэг цагаас хоцрох Х н х ний онцгой сонирхлын байдал ү ү Т л вл г й онгоцны тийз захиалагч буюу нислэгийн мн билетээ захиалагчид ө ө өө ү ө ө Онгоцны давчуу зайд хоол хийх боломжг й байдал. ү 2. Хэрвээ та Peter Greenwood- ийн оронд байсан бол ямар шийдэлд х рэх байсан бэ? ү Хоолны йлчилгээний давчуу байдлыг яах ч аргаг й учраас тухайн компаниас ү ү зорчигчиддоо зориулсан анхааруулга, саналыг тавьна. Онлайнаар болон ирж захиалахад хоолны талаархи санал х сэлтийг нь хажуугаар нь авч ү тодорхой болгох. Энгийн зорчигчдын хоолны орцын сонголтыг багасгаж хоолны сонголтуудыг хэвээр лдээх ү Т л вл г й онгоцны захиалгын хоол х нсийг урьтаж эрсдэл хэмээн бодож нэмэлт ө ө өө ү ү х нсний бааз байгуулах. ү 3. Агаарын тээврийн йлчилгээний онцлог шинж чанаруудыг тодорхойлно уу ү йлчилгээн дээр тулгуурласан байдаг Ү
Image of page 2
Холын болон ойрын зайнд явахаасаа шалтгаалан х нс, суудлын тоо, нэ р байдаг. ү ү өө Олон улсын йлчл лэгчтэй нэг дор харилцдаг. ү үү Бизнес болон энгийн гэсэн 2 ангилалтай. Цаг агаарын байдалтай нягт холбоотой тээвэрлэлт.
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Spring '19
 • Ulziimaa

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors