De jongerentaak is een vorm van jeugdbeleid die kan bijdragen aan een beter

De jongerentaak is een vorm van jeugdbeleid die kan

This preview shows page 13 - 16 out of 22 pages.

De jongerentaak is een vorm van jeugdbeleid die kan bijdragen aan een beter betere verstandhouding tussen uiteenlopende groepen in de maatschappij. Een half jaar samenwerken met leeftijdsgenoten die je normaal gesproken nooit zou leren kennen, kan zorgen voor sociale cohesie en een groter besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid bij iedere Nederlander. Door buiten de eigen peergroup en sociale setting te functioneren, leren ze met anderen samen te werken en verschillen te respecteren. Opstap naar loopbaan De jongerentaak kan ook fungeren als een herkansings/heroriëntatieprogramma voor jongeren die om welke reden dan ook zijn vastgelopen in studie of werk. Denk aan talentontwikkeling voor jongeren die nog niet weten waar hun passie ligt: in zes maanden tijd kunnen zij kennismaken met allerlei beroepen. De ervaringen gedurende dat halve jaar zijn een soort snuffelstages, ze kunnen een opstap zijn naar een loopbaan, ze kunnen helpen voorsorteren voor een loopbaan. Misschien moet het zelfs mogelijk zijn de jongerentaak in het buitenland uit te voeren, bij internationale samenwerkingsprojecten. Hoe kan dat allemaal worden georganiseerd? Dat is een kwestie van aanpakken. Er is politieke moed nodig. Er moet een masterplan komen, in samenwerking met jongeren- en werkgeversorganisaties, met het mbo, hbo en wo, met welzijnskoepels en de VNG. Er zal een ‘Profiel Jongerentaak’ moeten worden opgesteld. Elke gemeente kan een Servicebureau Jongerentaak openen. Er zijn professionele groepscoaches en begeleiders nodig. Maar het gaat nu allereerst om lef. Om te zeggen: dit gaan we doen met z’n allen! Een sociale dienstplicht kan ons allemaal helpen
Image of page 13

Subscribe to view the full document.

14 Fase 1 Opbouwopdrachten | Lezen 1. Wat valt je op aan het uiterlijk van de tekst? 2. Wat is de bron van de tekst? 3. Wat is de tekstsoort? 4. Welk tekstdoel verwacht je op basis van de tekstsoort? 5. Wat is het onderwerp van de tekst? 6. Wat verwacht je dat er in de tekst aan bod komt? Schrijf dit in 10 tot 20 woorden op. c. Kijk je antwoorden na met het antwoordmodel. Kruis in de tabel bij opdracht 6a aan wat voor deze opdracht van toepassing is. Opdracht 5 | Globaal lezen a. Lees de tekst verkennend en globaal en geef antwoord op vragen. In deze opdracht lees je twee teksten globaal en bepaal je waar de teksten in grote lijnen over gaan. Handboek 1.9.2 Globaal lezen
Image of page 14
15 Taak 1 | Verkennend en globaal lezen Te veel lof kan verkeerd uitpakken Mensen zijn geneigd om kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, overdreven te prijzen. Maar dat helpt die kinderen niet vooruit – integendeel. Onzekere kinderen die net extreem geprezen zijn, kiezen daarna eerder gemakkelijke opdrachten uit dan moeilijke waarvan ze iets kunnen leren. Dit blijkt uit een onderzoek onder Nederlandse volwassenen en kinderen, dat vorige week is gepubliceerd in Psychological Science (16 januari, online). Complimentjes over persoonlijkheid Eerder onderzoek had al aangetoond dat kinderen geneigd zijn om uitdagingen te mijden nadat ze complimentjes hebben gekregen over hun persoonlijkheid (‘wat ben je slim!’), in plaats van over de moeite die ze ergens voor hebben gedaan (‘wat heb je hard gewerkt!’). Vooral
Image of page 15

Subscribe to view the full document.

Image of page 16
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes