Bu tan\u0131m antenin yaratt\u0131\u011f\u0131 elektromanyetik dalgalar\u0131n e\u015f faz y\u00fczeylerinin belli

Bu tanım antenin yarattığı elektromanyetik

This preview shows page 27 - 30 out of 84 pages.

şeklinde hesaplanmaktadır. Bu tanım, antenin yarattığı elektromanyetik dalgaların eş faz yüzeylerinin belli bir hata ile düzlem kabul edilebildiği uzaklık olarak verilir. Örneğin
Image of page 27
15 D=50 cm anten boyu ve 300 MHz işaret frekansı (λ=1 m) için 0,5 m olan uzak alan sınırı 3 GHz’ de (λ=10 cm için) 5 m olur. 2.2 Horn Antenler H orn anten en yaygın kullanılan mikrodalga antenlerinden biridir. 1800’lü yılların sonunda keşfedilen horn anten, 1900’lü yılların başında önemini yitirmesine rağmen bu antene olan ilgi 1930 ’lu yıllarla başlayıp 2. Dünya Savaşı ile devam eden süreçte tekrar kullanımı artmıştır. Adını boynuza benzediği için İngilizce “boynuz” anlamına gelen “horn” kelimesinden alır. Horn anten astronomi, uydu takibi ve uydu haberleşmesinde çok sık kullanılan bir ante ndir. Ayrıca bir yansıtıcı ya da lens kullanılarak kazancı daha da artırılabilmektedir. Horn antenin tercih edilmesinin önemli nedenlerinden biri üretim kolaylığı, çok yönlülük ve yüksek kazançtır. Temel olarak elektrik alana nazaran ağız açıklığı yapısına göre dörde ayrılmaktadır. Bunlar E- düzlem , H- düzlem, piramit ve konik horn yapılarıdır. Horn antenler bir dalga kılavuzuyla beslenerek yayılım yaparlar. Normalde bir dalga kılavuzu da yayılım yapabilir. Fakat empedans uyumsuzluğu büyük bir dezavantaj oluşturmaktadır. Dalga kılavuzunda yayılan dalga, açık devre sonlandırmadan serbest uzaya yayıldığı takdirde, bir kısmı empedans uy um suzluğu nedeniyle geri yansır. En basit anten tiplerinden biri ol an horn anten yapısı aşağıdaki Ş ekil 2.7’ de görülmektedir. Antenin dış yüzeylerinin duvarlarının genişlemesi dalga kılavuzu ile serbest uzay arasındaki uygunsuzluğun azalmasını sağlar. Horn anten elektromanyetik enerjiyi her yöne homojen olarak dağıtmaz. Enerjinin büyük bölümü belirli bir yönde yayılırken, diğer yönlere daha az enerji yayılır. Yayılan gücün belirli bir yönde artma miktarı (izotropik antene göre) kazanç olarak adlandırılır.
Image of page 28
16 Şekil 2. 7 Horn Anten 2.2.1 TEM Horn Geniş bant ve dağıtıcı olmayan antenler için yönlendiricilik veya anten kazancını artırmak amacıyla, birçok araştırmacı TEM Horn antenin kullanılmasını kabul etmiştir. Yürüyen dalga TEM horn bir çift V şeklinde üçgensel iletkenden oluşturulur, hızlı değişen darbe sinyallerini yayma ve alma kapasitesi vardır [10]. TEM Horn esasen ilgili frekans bölgesi içinde sabit karakteristik empedansı koruyarak ve de köşe saçılma etkilerini ve sınır alanları ihmal ederek TEM modlarını yönlendirir. Klasik TEM Horn tasarımı sonsuz uzun bikonik antene dayanmaktadır. Birçok olasılıkta mevcutt ur; antenin direnç yüklü olması [10] , eğimli anten tabakaları, anten plakaları arasının değişken açılı olması [11] veya açıklığa dielektrik lens yerleştirilmesi gibi [12].
Image of page 29
Image of page 30

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 84 pages?

  • Spring '16

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture