Slika 167 Utjecaj površinskih oksida na brzinu hlađenja 1 Prilikom izbora

Slika 167 utjecaj površinskih oksida na brzinu

This preview shows page 65 - 69 out of 225 pages.

Slika 1.67. Utjecaj površinskih oksida na brzinu hlađenja [1] Prilikom izbora rashladnog medija treba voditi računa o tome da se postigne brzina hlađenja jednaka kritičnoj brzini u sloju u kojem želimo imati čisti martenzit. Pretjerano velike brzine hlađenja dovode do nepotrebnog povećanja toplinskih naprezanja zbog različite brzine hlađenja po slojevima. Optimalno rješenje za poznati čelik, dimenzije i geometriju predmeta dobiva se odabirom jednog od raspoloživih r ashladnih sredstava (navedenih u prethodnom tekstu).
Image of page 65
66
Image of page 66
67 2 POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE Postupaka toplinske ob rade ima vrlo mnogo. Najčešće se dijele prema dubini do koje dopire utjecaj toplinske obrade. To je značajno i stoga što brojni elementi strojeva imaju izrazite zahtjeve samo na svojstva površine . Npr. zupčanici, cilindri (tj. košuljice) motora, rukavci u ležajevima jesu elementi od kojih se traži otpornost površine na trošenje. Druga skupina postupaka je zanimljiva za one strojne elemente kod koj ih očekujemo i tražimo od jezgrenog sloja točno određena svojstva – koja su uvijek samo odraz faza i strukture (npr. tvrdoća kao svojstvo koje se možda najlakše izmjeri). S ovog aspekta postupci toplinske obrade dijele se na sljedeći način: 2.1 TOPLINSKA OBRADA ČITAVOG PRESJEKA Ovisno o funkciji strojnog elementa, prilagođenim postupkom toplinske obrade po čitavom presjeku mogu se dobiti: Faze koje se, na sobnoj temperaturi, ne mogu pronaći u metastabilnom Fe-Fe 3 C dijagramu. Ovakve faze predstavljaju potpuno neravnotežno stanje (npr. martenzit -M, bajnit-B). Faze koje se, na sobnoj temperaturi , mogu pronaći u metastabilnom Fe-Fe 3 C dijagramu i odgovaraju ravnotežnom stanju (ferit- , perlit, cementit-Fe 3 C). POSTUPCI TOPLINSKE OBRADE ČITAVOG PRESJEKA SAMO POVRŠINE Udaljavanjem od ravnotežnog stanja Vraćanjem u ravnotežno stanje Kaljenjem površine Kemijsko difuzijskim toplinskim obradama
Image of page 67
68 2.1.1 POSTUPCI TOPLINSKIH OBRADA UDALJAVANJEM OD RAVNOTEŽNOG STANJA 2.1.1.1 Kaljenje Ovom se toplinskom obradom čelik udaljava od ravnotežnog stanja, bilo kontinuiranim hlađenjem austenita ( ) povećanom brzinom hlađenja do sobne temperature ili diskontinuirano , tj. pothlađenje m na neku temperaturu ispod A c1 ( = 723 C u metastabilnom dijagramu), zadržavanjem određeno vrijeme na toj temperaturi i zatim hlađenjem dalje do sobne temperature ( slika 2.1 ). a) kontinuirano hlađenje b) diskontinuirano hlađenje Slika 2.1. Dijagram toplinske obrade kaljenja [4] 2.1.1.1.1 Obično kaljenje (direktno, anizotermičko) Ovdje se podrazumijeva zagrijavanje na pravilnu temperaturu austenitizacije t A , držanje (progrijavanje) na t A i zatim naglo hlađenje (kritičnom ili većom brzinom) u cilju dobivanja martenzita M ili iznimno bajnita B!
Image of page 68
Image of page 69

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 225 pages?

 • Fall '14
 • Smith

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors