Единствената разлика е

 • No School
 • AA 1
 • 24

This preview shows page 15 - 17 out of 24 pages.

Броенето в битове или с други думи двоично е подобно. Единствената разлика е, че при десетичната система използваме 10 символа (цифри 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9), а двоичната система има само два символа (цифри 0 и 1). Фигура 14 показва двоично броене, където символите ни свършват много бързо и само след две увеличения преминаваме на нова позиция. 0 1 10 11 100 101 Фигура 14 Двоично броене Ако броим използвайки 4 бита, тогава последователността ще изглежда така: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, и 1111. Забележете, че сега ние постигаме границата 1111 имайки 16 различни стойности, т.е. 2 x 2 x 2 x 2 = 16. С два символа за всеки бит, ние имаме 2 n възможни комбинации от символи, където n е броят на битовете. В десетичната система ние знаем какво представлява всяка цифра: единици, десетици, стотици, хиляди и т.н. Как изглежда това при двоичната система? В десетичната система
Image of page 15
всяко място съдържа една от десет цифри. След като преброим единиците от 0 до 9 трябва да увеличим с единица десетиците. По същия начин ще увеличим с единица цифрата в третата позиция (стотиците), след като имаме 9 десетици и 9 единици, т.е. при добавяне на 1 към 99. В двоичната система е подобно. Следващата позиция се увеличава, когато всички предишни позиции достигнат стойност 1 и прибавим единица към това число. Тогава позицията преминава от 0 в 1, а всички предишни позиции – в състояние 0. Така единица във втората позиция на двоично число, когато всички останали позиции са 0, означава числото 2, единица в третата позиция означава числото 4 и т.н., т.е. всяка позиция в двоичното представяне е степен на 2. Когато си служим с двоични числа имаме математика с „основа 2”. Когато записваме на хартия едно число, като долен десен индекс поставяме основата на системата с която работим. По този начин различаваме числата в различните бройни системи. Това означава, че числото 100 2 (десетично 4) е различна от 100 10 (десетично 100). 6.2 Терминология на двоичните числа Когато записваме числата десетично, за улеснение разделяме числото на групи, използвайки запетаи. Например 345323745 10 можем да запишем като 345,323,745 10 показвайки че имаме 345 милиона, 323 хиляди и 745 единици. Двоичните числа също са разделени на компоненти в зависимост от тяхното приложение. На всяка двоична група е дадено име. Едно място или позиция в двоичното число се нарича бит (bit). Например двоичното число 0110 2 е изградено от четири бита. Най-десният бит, този който представлява единиците, се нарича най-младши бит (Least Significant Bit или LSB ) . Най.левия бит, този който показва най-голямата степен на 2 представена в това число, се нарича най-старши бит (Most Significant Bit или MSB). Забележете, че най-старшия бит представлява позиция; не е задължително да има „1” там. Следващите четири термина се използват за да се опише как битовете са групирани заедно: Полубайт (nibble) – четири бита Байт (byte) – осем бита Дума (word) – шестнадесет бита (два байта) Двойна дума (double word) – тридесет и два бита (две думи) 6.3 Преобразуване на числата без знак от двоична в десетична система Както вече беше споменато, всяка позиция на двоичното число отговаря на степен на 2, започвайки от най-младшия бит, който представлява 2 0 = 1. Фигура 15 показва позицията
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors