v\u00ed d\u1ee5 nh\u01b0 c\u00e1c b\u1eadc cha m\u1eb9 eo h\u1eb9p th\u1eddi gian thay v\u00ec n\u1ea5u \u0103n l\u1ea1i \u0111i nh\u00e0 h\u00e0ng th\u1ee9c

Ví dụ như các bậc cha mẹ eo hẹp thời

This preview shows page 83 - 85 out of 292 pages.

ví dụ như các bậc cha mẹ eo hẹp thời gian thay vì nấu ăn lại đi nhà hàng thức ăn nhanh. Độ sai lệch phát sinh do gộp các khoản tiêu dùng đó vào gói GDP tỉ lệ nghịch với độ sai lệch do điều chỉnh tỉ lệ lạm phát không chính xác. Như mọi người đều biết, hai khuynh hướng ấy gần như có thể bù trừ lẫn nhau. Nhưng hãy còn có vấn đề nghiêm trọng hơn, lay động tận gốc rễ mối liên hệ giả định giữa GDP bình quân đầu người và sự thịnh vượng của nền kinh tế. Đó là giả định kinh điển theo các mô hình kinh tế truyền thống, rằng mức thu nhập tuyệt đối là yếu tố cơ bản quyết định hạnh phúc cá nhân. Giả định nêu trên trái với nhiều kết quả khảo sát, rằng khi thu nhập của mọi người đều tăng với tỉ lệ ngang nhau thì mức độ hạnh phúc không thay đổi. Nhưng nhìn chung, tại bất kỳ thời điểm nào, người giàu đều hạnh phúc hơn người nghèo. Những kết quả này cho thấy thu nhập tương đối là yếu tố dự báo hạnh phúc chính xác hơn thu nhập tuyệt đối. Trong ba thập kỷ sau Thế chiến thứ hai, mối quan hệ giữa hạnh phúc và phân phối thu nhập không phải là vấn đề lớn vì mọi nhóm xã hội có mức tăng thu nhập tương đương nhau. Tuy nhiên, từ giữa thập niên 70, mức tăng ấy chủ yếu tập trung ở nhóm những người có thu nhập cao nhất. Thay đổi trong GDP bình quân đầu người chỉ phản ánh biến động trong thu nhập bình quân chứ không cho thấy tác động của xu hướng mới này.
Image of page 83
88 G cẩm nang nhà kinh tế tự nhiên Khi đo mức độ thịnh vượng kinh tế của một gia đình điển hình, người ta thường chọn gia đình có thu nhập bậc trung, hay đứng ở phân vị thứ 50. Kể từ năm 1973, GDP bình quân đầu người tăng hơn 85% nhưng thu nhập của gia đình bậc trung tăng chưa đến 1/5 tỷ lệ đó. Trong ba thập kỷ qua, do sự thay đổi cơ cấu tăng thu nhập giữa các nhóm dân số mà mức tăng trong tiêu chuẩn sống của gia đình điển hình bị phóng đại qua chỉ số GDP bình quân đầu người. Một số nhà kinh tế học đưa ra tuyên bố cực đoan hơn rằng, ít nhất là tại các quốc gia phát triển, giữa tiêu dùng tuyệt đối và hạnh phúc hoàn toàn không có mối liên quan nào. Nhiều công trình nghiên cứu gần đây cho thấy nhận định này đặc biệt chính xác với những danh mục tiêu dùng mà khi đó mức độ hạnh phúc và tiêu dùng tương đối có mối tương quan mạnh mẽ nhất. Ví dụ, khi giới nhà giàu chi thêm tiền để mua biệt thự hoặc tổ chức tiệc sinh nhật xa hoa cho con cái, thì kết quả dễ thấy là người ta phải tái định nghĩa xem chi tiêu ở mức độ nào được coi là tương xứng. Nhiều bằng chứng cũng cho thấy rằng khi giới thượng lưu chi tiêu mạnh tay hơn thì điều đó cũng gây áp lực khiến những gia đình có thu nhập trung bình chi tiêu thêm, tạo ra các lực triệt tiêu lẫn nhau. Ví dụ khi mọi ứng viên đều bỏ thêm tiền đầu tư cho bộ cánh khi đi phỏng vấn, thì số công việc dành cho những ứng viên nhất định không có gì thay đổi so với trước. Tuy nhiên, trong nhiều danh mục hàng hóa khác, thu nhập tuyệt đối rõ ràng tỉ lệ thuận với hạnh phúc, ngay cả trong những xã hội giàu có nhất. Nhà kinh tế học Benjamin Friedman nhận thấy khi GDP tăng cao hơn thì cộng đồng cảm thông và hỗ trợ nhiều hơn cho người nghèo. Những quốc gia giàu hơn thường
Image of page 84
Image of page 85

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 292 pages?

 • Spring '20

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors