Ang pitong tungkulin ng wikang tinukoy ni halliday ay binigyan ng mga

Ang pitong tungkulin ng wikang tinukoy ni halliday ay

This preview shows page 1 - 2 out of 2 pages.

mga tungkuling ginagampanan nito sa ating buhay. Ang pitong tungkulin ng wikang tinukoy ni halliday ay binigyan ng mga halimbawang madalas na gamitin sa pasalita at pasulat na paraan. 1. Interaksyonal ang tungkulin ng wikang ginagamit ng tao sa pagtatag, pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong sosyal sa kapwa tao. Di nga kasi ang tao ay nilikhang panlipunan (social beings, not human beings). Sa pasalitag paraan, pinakamahusay na halimbawa nito ang mga pormularyong panlipunan (Magandang umaga, Maligayang Kaarawan, Hi/Hello at iba), pangungumusta at pagpapalitan ng biro. Sa pasulat na paraan, pinakamahusay na halimbawa nito ang lihma-pankaibigan. Ang pakikipag-chat sa mga kaibigang nasa malalayong lugar o sa isang bagong kakilala ay maihahanay rin sa ilalim ng tungkuling ito. 2. Instrumental ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagtugon sa pangangailangan. Nagagamit ang tungkuling ito sa pakikiusap o pag-uutos. Ang paggawa ng mga liham-pangangalakal (business letter) ay isang mahusay na halimbawa ng pamamaraan upang matugunan an gating iba’t ibang pangangailangan. Halimbawa, kung kailangan mo ng trabaho, kailangan mong gumawa ng application letter, bukod sa iba pang requirements. 3. Regulatori ang tungkulin ng wikag ginagamit sa pagkontrol o paggabay sa kilos o asal ng ibang tao. Sa madaling sabi, ito ang pagsasabi nkung ano ang dapat o hindi dapat gawin. Pinakamahusay na halimbawa nito ang pagbibigay ng direksyon, paalala o babala. Ang mga panuto sa pagsusulit at mga nakapaskil na do’s angd don’t’s kung saan-saan ay nasa ilalim ng tungkuling ito.
Image of page 1
4.
Image of page 2

You've reached the end of your free preview.

Want to read both pages?

  • Fall '09

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture