Deskriptiv teori deskriptiv teori kommer som en

This preview shows page 14 - 16 out of 50 pages.

Deskriptiv teori Deskriptiv teori kommer som en kritikk til den normative modellen. Denne teorien handler om hvordan vi faktisk tar beslutninger i praksis gjennom begrenset rasjonalitet . Begrenset rasjonalitet går ut på at vi handler ut fra intuitiv tenkning, tommelfingerregler og magefølelse. Vi tar altså ofte beslutninger som er «godt nok». Eks: en arbeidsgiver som velger de første av jobbsøkerne som tilfredsstiller kravene. Prospektteori Prospektteori er en psykologisk teori om beslutninger under usikkerhet. Teorien baserer seg på at menneske ikke er rasjonelle i tradisjonell forståelse når vi vurderer utfall som oppfattes som tap. Vi er mer følsomme for tap enn gevinst. Forskning viser at beslutninger blir påvirket av måten alternativene blir formulert på. For eksempel hvis vi må betale 40 kr mer for en vare som koster 100 kr, vil dette være ille. Betaler vi derimot 5000 kr mer for en bil som koster 500 000 kr, så vil vi ikke reagere stort. Vi mister perspektivet. Prospektteori bryter med Klassisk beslutningsteori. Økologisk rasjonalitetsteori Økologisk rasjonalitetsteori er en teori om at beslutninger foregår i naturlige kontekster, ofte rike på holdepunkter relevant for beslutningsvalg. Poenget er at vi tar i bruk den 14
Image of page 14
Ravn Wiik informasjonen som er tilgjengelig ved usikre beslutningsprosesser. Dette krever lite og ofte minimal informasjon. I denne modellen finner vi heuristiske modeller som legger til grunne for at man kan ta beslutninger raskt og enkelt. Herunder finner vi blant annet Raskhetsmetoden som går ut på at man velger det handlingsalternativet man kjenner igjen raskest. Ta den beste -metoden der vi velger det alternativer som først virker fornuftig «første og beste». Strategier og fordreininger i bedømmelse I realiteten er sjeldent alle krav til klassisk beslutningsteori oppfylt. Vi er ofte ikke rasjonelle grunnet begrensninger i informasjon, tid, ressurser og begrenset kapasitet til å behandle informasjon. Strategier Representativitet Vurdering av sannsynlighet på grunnlag av likhet. Vi vurderer sannsynlighet etter hvor representativt A er for B, i praksis ut fra å vurdere hvor mye A ligner på B. Baserer seg på tidligere erfaringer. For eksempel når man budsjetterer kostnader for en bedrift vil man trolig se på hvordan kostnadene har vært tidligere år, eller sammenligne seg med bedrifter i en lignende situasjon Tilgjengelighet Vurdering av sannsynlighet på grunnlag av hvor lett det er å forestille seg relevante eksempler. Eksempel på dette er sannsynligheten for å få hjerteinfarkt. Man vil basere dette ut i fra hvor ofte tilfellet forekommer i egen bekjentskapskrets. Dette kan før til grove feilbedømmelser. Justering og ankereffekten Innebærer at forskjellige utgangsverdier fører til forskjellig bedømmelse som er systematisk forskjøvet på grunn av utgangsverdien. I en salgssituasjon er det for eksempel mer sannsynlig at selgeren får en høyere pris etter forhandlingene, dersom han begynner med en høy pris enn en lav pris i starten.
Image of page 15

Want to read all 50 pages?

Image of page 16

Want to read all 50 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 50 pages?

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern