realizarea unui impact favorabil asupra economiei naţionalea ţării gazdă şi

Realizarea unui impact favorabil asupra economiei

This preview shows page 15 - 17 out of 20 pages.

realizarea unui impact favorabil asupra economiei naţionale(a ţării gazdă) şi regionale. Prin caracteristicile lor, ZEL contribuie la producerea de bunuri şi servicii, la dezvoltarea comerţului, la liberalizarea schimburilor de mărfuri şi servicii. Ele influenţează alocarea resurselor şi rezultatele activităţii economice în regiunea în care se află. Teoria comerţului internaţional demonstrează că eliminarea barierelor vamale din cadrul ZEL conduce la creşterea schimburilor şi specializarea în producţie, care au drept consecinţă prosperitatea colectivităţii respective. Reducerea barierelor vamale conduce de regulă la investiţii în zona liberă, dar şi la costuri de producţie suplimentare datorită distanţelor faţă de pieţele de aprovizionare şi desfacere. Crearea ZEL este în general un factor de prosperitate şi redresare economică regională, prin efectele dinamice şi pozitive pe care le antrenează pe plan economic şi social. Unii analişti au observat că ZEL tind să atragă activităţi industriale ce necesită utilizarea intensivă a resurselor umane numai pentru anumite operaţiuni(de exemplu: montarea de piese şi subansamble), ceea ce nu contribuie la întărirea legăturilor intersectoriale, element indispensabil oricărei industrializări eficiente; deci ZEL nu constituie decât un element puţin semnificativ pentru politica de industrializare. Pentru ţările mici, în curs de dezvoltare, în care piaţa internă este foarte redusă pentru a alimenta o industrie integrată şi diversificată, considerentul major al creării ZEL ar putea fi numărul mai mare de locuri de muncă. Accesul liber al mărfurilor în ZEL permite atragerea de investiţii de capital străin, datorită facilităţilor respective acordate. Organizarea ZEL are la bază legi şi diferite alte acte normative ce stabilesc regulile de înfiinţare, conducere, precum şi modul de comunicare cu interiorul şi exteriorul ţării care le realizează. Pe baza acestor acte juridice este permis accesul mărfurilor în regim vamal liberalizat şi fără restricţii de cantitate, cu condiţia ca acestea să nu fie prohibite conform legislaţiei ţării respective. Mărfurile sunt introduse în interiorul unei ZEL cu scopul prelucrării lor, din care să rezulte alte mărfuri pentru export sau cu scopul reexportului. În general, mărfurile intrate într-o ZEL sunt supuse unor activităţi de:
Image of page 15
transbordare transformare fabricare tratare calibrare administrare cântărire .etc De obicei, mărfurile pot fi depozitate pe timp nelimitat sau pe timp de 12 luni(produsele alimentare) şi 18 luni(produsele nealimentare). ZEL sunt amplasate pe suprafeţe de teren care aparţin statului respectiv sau au fost expropriate legal, limitate de frontiere naturale sau artificiale, situate în imediata apropriere a unei căi de transport(nod de cale ferată, port fluvial sau maritim, aeroport) şi prin care se tranzitează un volum mare de mărfuri. Pe glob, distanţa medie de ZEL faţă de centrul capitalei statului respectiv sau faţă de aeroportul cel mai apropiat este de 9-11 km.
Image of page 16
Image of page 17

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 20 pages?

 • Fall '17
 • Dr. May

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes