Suları renkli gösteren içerdikleri maddelerdir

 • No School
 • AA 1
 • Zeynepdemircan
 • 141

This preview shows page 71 - 74 out of 141 pages.

Su renksiz ve kokusuzdur. Suları renkli gösteren içerdikleri maddelerdir. Geçiş metallerinden özellikle Fe; Mn ve Cr bileşiklerinin suda bulunması suyun renkli görünmesine neden olur. Suyun kokusu ve tadının kaynağı sularda çözünen inorganik, organik maddeler ile mikroorganizmalardır. İçme sularında koku istenmez ancak lezzet istenir. Genellikle amonyak, sülfürler siyanürler, fenoller, serbest klor, petrol atıkları, bitki ve hayvani atıklar suya hoş olmayan kokular verir. İçme sularında bulanıklık istenmez, berrak olması istenir. Ayrıca yerüstü sularında bulanıklık güneş ışınlarının suların alt kısımlarına ulaşmasını engeller. Suların çözünen madde miktarının fazlalığı iletkenlikle doğru orantılıdır. Maden suları iletkenlikleri en fazla sulardandır. Suyun +4°C de ki yoğunluğu 1 g/ml dir. Su donunca yoğunluğu azalır. 0,9 g/ml olur. Bu da buzun neden suyun üzerinde yüzdüğünü açıklar. Suyun Kimyasal Özellikleri Doğal suların pH değerleri içerdikleri maddelere göre değişir. Normal suların pH sı genellikle 6,5 – 7,5 arasında değişir. Asit yağmurlarında pH nın 2,3 e düştüğü görülmüştür. Yer altı sularında CO 3 -2 , HCO 3 -2 , CO 2 daha fazla çözündüğünden pH yı da bunlar belirler. Ayrıca sularda çözünmüş Fe +2 , Mn +2 , Cr +3 iyonları sulara asitlik sağlar. Sularda Mg +2 ve Ca +2 iyonları sertliğe neden olur. Suların sertliği FS: 10 mg CaCO 3 /L, AS: 10 mg CaO /L olarak birimlendirilir. Sularda ana bileşen olarak Ca +2 , Na + ; Mg +2 ; K + , Cl - , SO 4 -2 , HCO 3 - iyonları bulunur. Ayrıca Fe, Cu +2 , Mn, Ni, Zn, Co, Cd, Cr, Pb, Hg, Be; Al, As, Se, Rb, Li, I, PO 4 -3 , NO 3 - , B, CN - , H 2 S, Pestisitler eser miktarda bulunabilir.
Image of page 71
Suyun içinde gazlar nasıl ve neden çözünür. Gazlar temas ettikleri sıvılarda genelde yapısı bozulmadan moleküler halde çözünürler. Çözünme miktarları sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Gazların sıvılardaki çözünürlükleri Henry Yasası ile verilir. Sıcaklığın Etkisi Gazların sıvılarda yoğunlaşarak sıvılaşmaları ısıalan bir tepkime gerektirdiğinden sıvılaşmazlar. Gazların sıvılarda çözünmeleri ısıveren bir işlem olduğundan tercih edilen bir olaydır. Bu yüzden sıcaklık arttıkça çözünmeleri azalır. Isıtılan sudan hava, gaz kabarcıklarının çıkması sıcaklık artışıyla çözünmenin azalmasına örnektir. Soğuk sularda çözünmüş oksijen miktarı, ılık sulardakinden daha fazladır. Gazların sıvılardaki çözünürlüğü ile sıcaklık ilişkisi Klasiyus-Klapeyron denklemiyle verilir. Log C 2 /C 1 = ( H/2,303 R) (1/T 1 -1/T Oksijenin diğer sıcaklıklardaki çözünürlükleri aşağıda verilmiştir. Basıncın Etkisi Bir gazın sıvı içerisindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi, sıcaklığınkinden çok daha fazladır. “ Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru olarak artar “Bu Henry Yasası olarak bilinir ve C=k.P gaz ve P gaz = X gaz . k şeklinde ifade edilir. Pgaz: doymuş çözeltinin üstündeki gazın kısmi basıncı, Xgaz; gazın mol kesri, k; Henry sabiti(sıcaklığa bağlı) Henry yasası yüksek basınçlarda ve gazın sıvıda iyonlaşması ya da tepkimeye girmesi durumlarında geçerli değildir.
Image of page 72
Düşük gaz basıncında çözünen gazlar Daha yüksek gaz basıncında çözünen gazlar O 2 (g) ↔O 2 (suda) + Q Bazı gazların 25°C de sudaki Henry sabitleri Eşitlik C= k.P P=k.X Gaz Mol/L.atm
Image of page 73
Image of page 74

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 141 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors