6 wikang filipino h 7 proklamasyon blg 1041 i 8 batas

Info icon This preview shows pages 19–20. Sign up to view the full content.

6. Wikang Filipino H _7. Proklamasyon Blg. 1041 I _8. Batas Komonwelt Blg. 184 G _9. Batas Republika Blg. 7104 B _10. Kastila B. a. Konstitusyon 1987, Art XIV, Sek 6-9 b. unang nag-aral ng wika sa Pilipinas c. teorya ng kalituhan d. pagsulat ng katutubong Pilipino e. unang aklat na nailimbag sa bansa f. Surian ng Wikang Filipino g. Komisyon ng Wikang Filipino h. pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa i. opisyal na wika ng rebolusyon j. hango ang wika sa mga bagay na naririnig sa paligid III. Panuto: Ilahad ang iyong saloobin hinggil sa isa sa mga sumusunod:
Image of page 19

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

1. Sa iyong palagay, ang kasalukuyang alpabeto na nga ba ang tugon sa suliranin sa ispeling ng mga salita sa wikang Filipino? Maglahad ng mga patunay. Sagot: Ang tugon sa suliraning sa ispeling ng mga salita sa wikang Filipino. Pinaniniwalaan na sa yugtong ito, ang malay na intervensiyon para bumuo ng pinag-isang sistema ng ispeling na magtutulay sa mga pagkakaiba-iba at maglulundo sa pinag-isangsistemang nakabatay sa pinag-isipang pagpapasya ay napakahalaga upang simulan and proseso ng istandardisasyon ng sistema ng pagsulat sa Filipino. Nilalayong matamo ang isang efisyenteng sistema ng mga tuntunin sa ispeling na nakabatay sa pinag-isipang desisyon na binuo mula sa mga teoryang pangwika gayundin mula sa mga katuwirang sosyo- politikal at pedagohiko. Dapat ding buuin ang sistemang ito sa pamamagitan ng proseso ng konsultasyon at kolaborasyon na magiging katanggap- tanggap sa mga iskolar at gumagamit ng wika. 2. Ipaliwanag: a. Ang tunay na Filipino, sa dila napagtatanto. Sagot: Ang ibig sabihin ay kahit saan man humayo o pumuntang bansa ay hindi pa rin mawawala ang pagiging Filipino. At ang ibig sabihin ay kahit nasanay na tayong magsalita o gamitin ang ibang wika ay hindi nawawala ang paggamit o magsalita ng wikang Filipino. b. Handa ang wikang Filipino, gamitin man sa pagnenegosyo, sa siyensya at teknolohiya. Sagot: Ang wikang Filipino ang maaaring gamitin natin sa pagnenegosyo, sa siyensya at teknolohiya dahil na rin sa mayroon tayong tinatawag na mga hiram na salita na ginagamit natin sa wikang Filipino. At ang wikang Filipino ay ginagamit sa siyensya at teknolohiya sa pamamagitan ng pagtatalakay sa larangang ito. Gayundin sa pagnenegosyo ay ginagamit ang wikang Filipino tuwing tayo ay nakikipagkomunikasyon. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Image of page 20
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Summer '16
 • Jason Santos

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern