Unlevered U een onderneming die enkel EV aanhoudt \u00f0 De waarde van een levered

Unlevered u een onderneming die enkel ev aanhoudt ð

This preview shows page 111 - 114 out of 127 pages.

Unlevered (U) = een onderneming die enkel EV aanhoudt. ð De waarde van een levered en unlevered onderneming zou gelijk moeten zijn. Onderneming U = unlevered: E U = V U Onderneming L = levered: E L = V L - D L (of V L = E L + D L ) Een investeerder koopt 1% V U en krijgt 1% winst in ruil want hij krijgt hetzelfde percent van de winst dan het percent aandelen dat hij heeft. Een alternatieve strategie: Een investeerder koopt 1% E L en 1% D L = 1% V L en krijgt als return: 1% (winsten interesten) + 1% interesten = 1% winst 9 Er is dus geen verschil: In perfecte kapitaalmarkten zouden de twee investeringen, die dezelfde return opbrengen, dezelfde prijs moeten hebben: 1% V U = 1% V L " V U = V L Investeerder koopt 1% E L = 1% (V L D L ) en krijgt 1% (winst interesten) Alternatieve strategie: Koop 1% E U en leen 1% op eigen rekening: 1%(V U D L ). Je krijgt: 1% opbrengsten – 1% *interesten 9 In perfecte markten hebben twee investeringen die dezelfde return leveren, dezelfde prijs: 1% (V L – D L ) = 1% (V U – D L ) en dus V L = V U Voorbeeld M&M I Altijd werken met de marktwuaarde en niet met de boekwaarde. 9 Enkel eigen vermogen 9 50 % eigen vermogen en 50 % vreemd vermogen Resultaat: E = equity = EV D = schulden = VV V = totale waarde = TV
Image of page 111
Overzicht: A B C EV EV + VV EV EV + VV EV EV + VV Eigen Vermogen 10 000 5 000 10 000 5 000 10 000 5 000 Vreemd Vermogen 0 5 000 0 5 000 0 5 000 Totaal Vermogen 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 EBIT 500 500 1 000 1 000 1 500 1 500 - Interest (10 %) -0 -500 0 -500 -0 -500 Earnings Before Tax 500 0 1 000 500 1 500 1 000 EBIT/TV = r a 5 % 5 % 10 % 10 % 15 % 15 % EBT/EV = r e 5 % 0 % ( ( ) 10 % 10 % (=) 15 % 20 % ( & ) leverage 9 De kapitaalstructuur verandert dus niets aan de rendabiliteit van het totaal vermogen. 9 Wanneer we kijken naar de rendabiliteit van het eigen vermogen, dan zien we wel een verschil. De leverage (financiële hefboom) kan ervoor zorgen dat de return on equity stijgt of daalt. EBIT – EPS analysis Rode lijn: Er wordt alleen gefinancierd met EV (= U company). Vertrekt bij 0 omdat er geen earnings (EV) zijn als EBIT = 0. Zwarte lijn: EV en VV wordt aangehouden (= L company). Vertrekt bij 500 (= want kost van VV; betaalde interest) omdat er maar een EPS gehaald wordt vanaf een EBIT van 500. Punt A = het interdifferentiepunt = het punt waar evenveel winst gemaakt wordt bij een levered als bij een unlevered company. 9 EBIT < 1 000: Meer winst als je enkel kiest voor EV. EBIT > 1 000: Meer winst als je kiest voor combinatie van EV en VV. ࠵? ࠵? = ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? r \ = return on assets = E BI T Totaal Vermogen ࠵? ࠵? = ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? ࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵?࠵? r , = return on equit y = E B T Eigen Vermogen
Image of page 112
What happens if the capital structure is changed? 9 De EPS en de return on equity, r e wijzigen wanneer de kapitaalstructuur aangepast wordt.
Image of page 113
Image of page 114

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 127 pages?

 • Fall '18
 • Hilde Decan
 • Samenvatting, Ondernemingsfinanciering, Handelswetenschappen

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture