cách thức xác định nợ công c�a Việt Nam và một số tổ chức quốc t� uy tín có sự

Cách thức xác định nợ công c?a việt nam

This preview shows page 3 - 5 out of 8 pages.

cách thức xác định nợ công của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế uy tín có sự khác biệt . Cụ thể , nợ công theo tiêu chuẩn Việt Nam dựa trên nguyên tắc : trách nhiệm thanh toán thuộc về chủ thể đi vay ; còn nợ công theo tiêu chuẩn quốc tế được xác định trên cơ sở : chủ sở hữu thực sự hay pháp nhân đứng sau chủ thể đi vay phải có trách nhiệm thanh toán . Theo đó , nợ công theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ bằng nợ công theo tiêu chuẩn Việt Nam cộng với nợ của : Ngân hàng Nhà nước ( NHNN ) , các doanh nghiệp nhà nước ( DNNN ) , tổ chức bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội ( ASXH ) và một số địa phương . Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế , nhiều chuyên gia đưa ra ước tính và cho rằng tỷ lệ nợ công / GDP của Việt Nam đã vượt mức 100 % . Theo thông lệ quốc tế , ngưỡng nợ công tối ưu ( nhằm đảm bảo nợ công là động lực giúp tăng trưởng kinh tế , thông thường cho các nước phát triển là 90 % , các nước đang phát triển có nền tảng tốt là 60 % và có nền tảng kém là 30 - 40 % . Vì vậy , mức ngưỡng nợ công / GDP được Quốc hội đề ra là 65 % là phù hợp với thông lệ quốc tế ; và việc vượt ngưỡng tối ưu có thể tiềm ẩn rủi ro . 2 . 1 . 2 Khó khăn trong qu n lý n công v c c u và kỳ h n ơ Trước đây , nợ công hầu hết là nợ nước ngoài hay vốn vay ODA với lãi suất từ 1 % đến dưới 3 % . Từ năm 2010 , Việt Nam gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình nên nợ nước ngoài có mức độ ưu đãi giảm dần . Vì vậy , nợ công dịch chuyển sang nguồn vay trong nước , tăng từ 40 % năm 2011 lên 57 , 1 % năm 2015 . Cụ thể : Về nợ nước ngoài : đạt bình quân 3 tỷ USD / năm , tương đương 11 % tổng vốn đầu tư
Image of page 3

Subscribe to view the full document.

toàn xã hội hay 17 % tổng vốn đầu tư từ NSNN . Việc quản lý nguồn vốn này còn tồn tại và hạn chế như : ( i ) quy trình và thủ tục quản lý chương trình và dự án ODA còn phức tạp ; và ( ii ) nhiều dự án chậm tiến độ , trung bình trong những năm qua , tỷ lệ giải ngân vốn ODA chỉ đạt khoảng 71 % tổng vốn đã ký kết . Về nợ công trong nước : Thực hiện chủ yếu qua phát hành trái phiếu Chính phủ ( TPCP ) . Về quy mô , tượng phát hành giai đoạn 2011 - 2015 đã tăng gấp 2 , 5 lần giai đoạn 2006 - 2010 . Về kỳ hạn , 3 năm đầu giai đoạn , TPCP kỳ hạn ngắn ( 13 năm ) chiếm khoảng 77 % khối lượng phát hành hàng năm . Hệ quả là , từ năm . 2014 , một lượng lớn TPCP đến hạn thanh toán và Chính phủ đang phải liên tục phát hành TPCP mới do NSNN không thể đáp ứng . Vì vậy , nhằm tránh rủi ro trên , Quốc hội đưa ra quy định về kỳ hạn TPCP là trên 5 năm vào năm 2015 , theo đó , tỷ trọng TPCP kỳ hạn dài đã tăng lên 46 % . Tuy
Image of page 4
Image of page 5
 • Summer '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask bonus questions You can ask questions ( expire soon) You can ask questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes