Тэр хүүхний биеийн гуа үзэм?

Info icon This preview shows pages 22–23. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Тэр хүүхний биеийн гуа үзэмж , халуун хайр дурлал нь л түүнийг тогтоож байлаа . Энэ өглөө түүний өрвийсөн хар үстэй толгой , сахлаа хусаагүй эрүү , сайхан уруулы нь хараад Розали жаргалын дээжийг эзэлж буй мэт бодох боловч энэ сайхан эрийг удаан тогтоож чадахгүй хэзээ нэг цагт өөр хүүхэн түүнээс булаан авна гэж айн сэтгэл зовж байлаа . Түүнийг ууртай сэрж , хараал зүхэл тавина гэж тэр хүүхэн мэдэж байсан боловч хааяа толгойгий нь илж , дэргэд нь удаан суухаас илүү жаргал энэ ертөнц дээр түүнд байхгүй аж . Энэ үед хагас дутуу сэрж нойрмоглон буй Тоолиферын ухаанд өдөр тутмын амьдралынх нь балагт явдал эргэлдэж байв . Розалиас авсан хэдээс өөр түүнд ямар ч мөнгө байсангүй . Тэгээд бас Толлифер энэ хүүхэнд аль хэдийнээ сонирхолгүй болсон учир ямар нэг баян хүүхэн олдвол түүнтэй гэрлэхэд ч бэлэн байснаас гадна тэр хүүхнээр сайрхаж өөрий нь үл тоомсорлон ихэмсгээр дээгүүр хардаг Нью - Йоркийн тэдгээр сээхэлзүүр хүүхнүүдэд мөнгөтэй Толлифер гэгч хэн болохоо харуулахыг хичээнэ . Нью - Йоркт ирснийхээ дараа удалгүй Толлифер нэг баян айлын охиндухаангүй дурлаж түүнийг хулгай хийхийг завдсан боловч амжилт олоогү ажээ . Эцэг эх нь үүнийг мэдээд урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч охиноо гадаадад гаргаж амжжээ . Охидоо сайн ханьтай болгохыг хичээсэн эцэг эхчүүд түүнээс болгоомжлох болж , сонин хэвлэлийн хуудсуудаар шуугиан гарч Толлиферийг Инж намнагч гэж нэрлэжээ . Түүний энэ алдаа буюу бүтэлгүй явдал , согтуурал , завхайрал , хөзөр тоглолт зэрэг нь ахих замд нь саад болжээ . Толлифер бүрэн сэрээд хувцаслах зуураа Розалийг урьд оройны үдэшлэгт аваачлаа гэж нүүр нүдгүй загнаж эхлэв . Тэр хоёр Роазалийн найзынд очоод Толлиферыг навс согтож зүй
Image of page 22

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 23
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern