Nerede sevgisinden merhametinden \u00e2\u015f\u0131k\u0131 na kendi sarho\u015f g\u00f6zleri gibi b\u00fcy\u00fck bir

Nerede sevgisinden merhametinden âşıkı na kendi

This preview shows page 4 - 5 out of 5 pages.

Nerede sevgisinden, merhametinden âşıkı- na, kendi sarhoş gözleri gibi büyük bir kadeh sunan ay yüzlü sâki? Gelsin de bana sevgiliden bir haber getir- sin. Sonra da o ay yüzlü ve merhametli sev-
Image of page 4
h afiz d iv a n i 649 jjilinin güzelliği aşkına, o dilberin neşe ve şe- refine bir kadeh sunsun! Sevgili hakikaten bir melek, gayb âlemi- nin bir meleği. Onun ihsan ve kerem bahçesi, cenneti bile kınamakta. öyle bir İskender ki hareminde konakla- yan, kapısmdaki toprağın feyziyle Hızır gibi ebedi bir ömre sahip olur. O, İslâm yüzünün güzelliği şeyh Ebu İs hak'tır. Ülke, onun sayesinde bahar zamanın- daki gül bahçesine benzemiştir. 35. Ululuk göküne çıktığı zaman ayağını ilk bastığı basamak, Ferkadanın üstüdür Sultan Mahmud'un gözünün ışığıdır., kılı- cından çıkan şimşek, düşmanların soyunu so- punu yakar, mahveder. Kılıcım çekti mi kan dalgası, aya kadar yükselir. Yayım ele aldı mı feleğin aralanma (Eset bürcü) hamle eder. Doğu gelini, onun aydın reyinden utanır da batıya yönelir, Kayrav&n yolunu tutarsa yeri var. Çalgıcı, onun meclisinin nağmesini teren- nüm edecekse gâh Irak makamına girsin, gâh Isfahan yolunu tuttursun! 40. Ebu tshak, öyle bir padişahtır ki savaş zamanı değilse kadehe el atar; savaş zama- nındaysa alıcı kılıcını kınından sıyırır! Ey vekarh padişah, senin kulun olan ki- şinin kadri öyle bir yücedir İd eliyle sekizinci Haliz Divanı — F .: 45/46
Image of page 5

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 5 pages?

 • Fall '08
 • JOHNSON

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors