Uitschudden gebeurt met behulp van een scheitrechter

Info icon This preview shows pages 54–56. Sign up to view the full content.

Uitschudden gebeurt met behulp van een scheitrechter . Enkele typen van scheitrechters zijn in fig. 3.1 weergegeven. Bij gebruik van scheitrechters met een glazen kraan, mag geen vet worden gebruikt om de kranen te smeren. Dit vet contamineert het extractiesolvent en is moeilijk te verwijderen, zeker als de hoeveelheden van de te extraheren stof klein zijn. In plaats daarvan moet glazen kraan met een weinig van één van de extractiesolventen gesmeerd worden. Nog beter is het om scheitrechters met kranen uit teflon te gebruiken. Teflonkranen zijn echter wel duurder dan glazen kranen. De juiste wijze om de verschillende delen van een teflonkraan te monteren, is in fig. 3.2 weergegeven. De scheitrechter wordt bovenaan afgesloten door een geslepen glazen stop (of een plastic stop). Gebruik geen vet om de glazen stop te smeren, om verontreiniging van het product in de scheitrechter te vermijden. Om te beletten dat de glazen stop vast komt te zitten, kan men evenals voor de kraan de stop met een weinig solvent bevochtigen. Het is noodzakelijk om twee niet-mengbare solventen te gebruiken. Na het schudden moeten de twee solventen zich in twee afzonderlijke lagen afscheiden. Mengbare solventen kunnen om die reden niet
Image of page 54

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.