Каупервуд болон сиппэнсийн

Info icon This preview shows pages 90–92. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Каупервуд болон Сиппэнсийн анхаарлыг Жонсон бүхнээс илүү татав . Каупервуд түүний их сонирхсоны учир бол түүнийг их танилтай гэж урьд өмнө дуулсан ажээ . Харин Сиппэнс
Image of page 90

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
91 түүнийг хармагцаа л өөрийнхөө өрсөлдөгч дайсан шиг бодов . Энэ хүний дээрэнгүй зан , өөртөө итгэсэн байдал , их сүр жавхаатай дүр нь хоолойгоо засан ханилагахад нь хүртэл тодорч байв . Анхааралтайгаар бүх цугларсан хүмүүсийг тойруулан харах нь хорхой шавьжныхаа цуглуулгыг шагайн ажиглаж байгаа шаьж судлаач эрдэмтэн шиг харагдав . Энэ бүхэн нь Сиппэнсийн сэтгэлийг түгшүүлэв . Хурлыг нээлээ . Жонсон Ноён Каупервуд , хүндэт ноёд оо ! Энэ болж байгаа хурлын мөн чанарыг бид бүгдээрээ бүрэн ойлгож байгаад би итгэж байна . Ийм бид ажилдаа хичнээн түргэн орвол түүнийгээ төчнөөн түргэн дуусгана гэж тэр үгээ эхлэв . (“ Чи битгий дэмий юм донгос !” гэж Сиппэнс өөртөө хэлэв ) Тиймээ , энэ бол ажилхэрэгч сайхан санал гэж Каупервуд хэлээд хонх дуургаргаж Жемисонд чекийн дэвтэр , гэрээ хэлэлцээрийн хавтсыг авчир гэж тушаав . Жонсон ардаа зогсож байсан үйлчлэгч хүүгийна вч өгсөн том ширэн цүнхнээс цахилгаан тээврийн нийгэмлэгийн эд хогшлын ба нягтлангийн данс болон албан ёсны тамгыг акт баримтын хамт Каупервудын ширээн дээр гаргаж тавив . Каупервуд Беристол Китережинарын хамт энэ бүх материалтай маш нарийн танилцав . Тэд бүх баримт бичиг , зарлагын ордер болон төлбөрийын үүргийг маш нарийн шалгасн ыдараа Гривс онц эрхийн бичгийг Каупервудэд барив . Харин цахилгаан тээврийн нийгэмлэг өөрийн бүрэнэрхт төлөөлөгч нараараа дамжуулан түүнийг бүрэн хууль ёсны болохыг батлав .
Image of page 91
Image of page 92
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern