Проблема тактової

This preview shows page 37 - 40 out of 78 pages.

Проблема тактової синхронізації мереж SDH є частиною загальної проблеми синхронізації цифрових мереж, використовуючи плезіохронні ЦСП та систем передачі SDH. Загальні питання синхронізації, описані в Рекомендаціях ITU-T G.810, актуальні як для плезіохронних, так і для синхронних телекомунікаційних мереж. Відсутність хорошої тактової синхронізації приводить, наприклад, до відносного «прослизанню» цифрових послідовностей, або «сліпам», що призводить до збільшення коефіцієнту помилок при прийомі сигналів в цифрових мережах. Мета тактової синхронізації – отримати найкращий з можливих хроніруючих джерел для усіх вузлів мережі, названий також генератором тактових імпульсів, або таймером. Для цього потрібно мати не тільки високоточне хроніруюче джерело, а й надійну систему передачі сигналу тактової синхронізації на всі вузли мережи. У теперішній час система такого розподілення базується на ієрархічній схемі, яка полягає у створені ряду точек, де знаходиться первинний еталонний генератор тактових імпульсів, або первинний таймер. Сигнали цього первинного джерела потім розподіляється по мережі, створюючи вторинні джерела – вторинний еталонний генератор тактових імпульсів, або вторинний таймер. Вказане вторинне джерело реалізується у вигляді таймера транзитного вузла TNC, або таймера локального вузла LNC. Методи тактової синхронізації. Існує два основних метода тактової синхронізації елементів мережі NE, які визначені у Рекомендаціях ITU-T G.810: - ієрархічний метод примусової тактової синхронізації з парами ведучий-ведений таймери; - ієрархічний метод взаємної тактової синхронізації вузлів мережі. Обидва методи можуть використовуватися роздільно та у комбінації, однак, як показує досвід, практично широко використовується перший метод.
Image of page 37
43 Повсюдне впровадження мереж SDH, які наряду зі звичною топологією «точка-точка» широко використовують кільцеву та ячейну топологію мереж, визвало додаткові складності у рішенні задач тактової синхронізації, так як для двох останніх топологій маршрути сигналів у процесі функціонування мережі можуть мінятися. Відомо, що елементи мережі SDH мають декілька дубльованих джерел тактової синхронізації: -сигнал зовнішнього мережевого таймеру, поступаючого на NE від центрального генератора синхроімпульсів, визначаючий як первинний еталонний генератор – це коливання частотою 2048 кГц; -сигнал, що виділяється з первинного цифрового потоку, поступаючого на інтерфейс доступу даного NE зі швидкістю передачі 2048 кбіт/с; аналог таймеру транзитного вузла – це коливання частотою 2048 кГц; -сигнал, що виділяється з лінійного сигналу STM-N, поступаючого на оптичний інтерфейс даного елементу мережі; сигнал визначається як лінійний таймер – коливання частотою 2048 кГц; -сигнал внутрішнього таймеру, вироблюваний внутрішнім генератором синхроімпульсів даного NE визначається як таймер локального вузла – коливання частотою 2048 кГц. Вказані дубльовані джерела сигналу тактової синхронізації елементу мережі SDH показані на рисунку 4.1
Image of page 38
44 Рисунок 4.1 – Дубльовані джерела тактової синхронізації елементу мережі SDH
Image of page 39
Image of page 40

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 78 pages?

 • Spring '17
 • Moldir Daribay

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors