Danskere oplever sjældent konflikter med ledelsen er

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 76 - 80 out of 224 pages.

på grund af et EU-direktiv om information og høring. Danskere oplever sjældent konflikter med ledelsen Samarbejdsforholdene er også generelt gode. Danskere oplever således færrest konflikter mellem ledelse og medarbejdere i EU. Det er tilfældet for fem pct. af danske medarbejdere mod gennemsnitlig godt tre ud af ti blandt alle medarbejdere i EU, jf. figur 2.8. Tilfredshed med inddragelse og arbejdsforhold AUT BEL BGR CYP CZE DEU DNK EST ESP FIN FRA GBR GRC HRV HUN IRL ITA LTU LUX LVA MLT NLD POL PRT ROU SWE SVN SVK 20 40 60 80 100 20 40 60 80 100 55 60 65 70 75 80 85 Andel beskæftigede, der er tilfredse med inddragelse, pct. Andel beskæftigede, der er tilfredse med arbejdsforhold, pct., 2014
Image of page 76
77 Figur 2.8 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”I alle lande opstår der sommetider spændinger mellem forskellige sociale grupper. I hvor høj grad er der, efter din mening, spændinger mellem hver af de følgende grupper i Danmark?: Ledelse og ansatte”. KILDE: Egne beregninger på baggrund af European Foundation for the Im- provement of Living and Working Conditions (European Quality of Life Survey). Lønmodtagere går til chefen med util- fredshed Hvis der er utilfredshed med arbejdsforholdene, bliver de ofte løst lokalt på virksomhederne. Seks ud af ti lønmod- tagere svarer, at de vil gå til deres nærmeste chef med kritik af arbejdsforholdene. Hver fjerde vil gå til tillidsre- præsentanter og én ud af ti til fagforeningen, jf. figur 2.9. Få danskere oplever konflikt med ledelsen 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 Danmark Island Finland Sverige Bulgarien Kosovo Irland Holland Letland Storbritannien Estland Tyskland Malta Portugal Østrig Slovakiet Belgien Spanien Italien Luxembourg Polen Litauen Tyrkiet Montenegro Cypern Tjekkiet Makedonien Rumænien Serbien Frankrig Slovenien Kroatien Grækenland Ungarn Andel af befolkningen, der i høj grad oplever konflikt med ledelsen, pct., 2012 EU27-gennemsnit
Image of page 77
78 Figur 2.9 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Hvis du skulle udtrykke dig kritisk om arbejds- forholdene på din arbejdsplads, hvem ville du så tale med?” Mulighed for at angive flere svar gør, at totalen overstiger 100 pct. Internetbase- ret undersøgelse foretaget af YouGov for Ugebrevet A4 blandt 996 re- præsentativt udvalgte lønmodtagere i foråret 2012. KILDE: Ugebrevet A4 (2012). Det er især privatansatte lønmodtagere, der foretrækker chefen frem for tillidsmanden. En ud af fem vil helst gå til tillidsrepræsentanten med problemer, mens det gælder for en ud af tre offentlige ansatte, jf. Ugebrevet A4 (2012). Godt samarbejde blandt danske kol- legaer Halvdelen af lønmodtagerne angiver endvidere, at de vil drøfte arbejdsforhold med kollegaer. Andelen af danske beskæftigede, der vurderer, at deres kollegaer altid er gode til at hjælpe og støtte dem, ligger i top fem blandt landene i EU, jf. figur 2.10. Utilfredse ansatte vil gå til chefen 0 20 40 60 80 Nærmeste chef Kollega Venner/famlie Tillidsrepræsentant Fagforening HR-afdeling Hvem medarbejderen vil udtrykke sig kritisk om arbejdsforhold, pct. af lønmodtagere, 2012
Image of page 78
79 Figur 2.10 ANM.: Svar på spørgsmålet: ”Vælg venligst det svar, der passer bedst til Deres arbejdssituation, for hvert af de følgende udsagn: Deres kollega- er hjælper og støtter Dem”. KILDE:
Image of page 79
Image of page 80

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors