Tabel 11 bedre mental sundhed med alderen 2011 point

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 38 - 42 out of 224 pages.

Tabel 1.1 Bedre mental sundhed med alderen 2011 Point i WHO-5 indeks, 0-100 Alder Danmark Højeste score 16-24-årige 66,2 82,6 – Makedonien 25-34-årige 67,5 74,4 – Bulgarien 35-49-årige 67,5 69,8 – Island 50-64-årige 71,3 Danmark 65+-årige 75,2 Danmark ANM.: Se boks 1.2. KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2012).
Image of page 38
39 Knap tre ud af fire føler sig ikke triste eller deprimerede Danskerne føler sig sjældent triste og deprimerede. Over 70 pct. af danskerne svarer, at de aldrig føler sig triste og deprimerede. Kun hollænderne er mindre triste. Det til- svarende tal for svenskere er 55 pct., jf. figur 1.8. Figur 1.8 KILDE: European Foundation for the Improvement of Living and Working Con- ditions (2012). Mentalt helbred er en dynamisk stør- relse Det mentale helbred forandrer sig hastigt, og ændringer- ne er mere omfattende end for mange fysiske sygdomme, jf. OECD (2012). Blandt personer, der i 2004 havde en alvorlig mental sygdom, havde 28 pct. fortsat en alvorlig mental sygdom tre år efter. Omkring en tredjedel var gået fra alvorlig til moderat mental sygdom, mens 37 pct. ikke var mentalt syge længere, jf. tabel 1.2. Danskerne føler sig sjældent triste 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 Holland Danmark Irland Belgien Island Storbritannien Østrig Finland Sverige Tyskland Luxembourg Frankrig Portugal Estland Tjekkiet Spanien Polen Litauen Letland Italien Ungarn Grækenland Andelen, der svarer på intet tidspunkt til spørgsmålet, ”Jeg har følt mig trist og deprimeret”, pct., 2012
Image of page 39
40 Tabel 1.2 Det mentale helbred er dynamisk 50-64-årige, pct. Status i 2007 Status i 2004 Alvorlig sygdom Moderat sygdom Ingen sygdom I alt Alvorligt 28,3 34,2 37,5 100,0 Moderat 10,9 34,0 55,2 100,0 Ingen sygdom 2,6 10,6 86,8 100,0 I alt 5,3 15,7 79,0 100,0 ANM.: Data er fra OECD’s survey ”Health, Ageing and Retirement” (SHARE). KILDE: OECD (2012). Midlertidige pro- blemer kræver midlertidige svar De markante skift fra alvorlig sygdom til ingen sygdom indebærer, at mange typer mental sygdom ikke hen- sigtsmæssigt håndteres gennem varige erstatninger, f.eks. gennem arbejdsskadesystemet eller førtidspension, men gennem en målrettet og tidlig indsats, som behandler sygdommen, jf. Videbech (2004). Langvarige sager om førtidspension og arbejdsskadeer- statning risikerer at reducere arbejdsevnen hos de berørte personer, jf. kapitel 3. Intentionen bag ændringerne af førtidspensionsordningen fra 1. januar 2013 er blandt andet at undgå at give varig forsørgelse som svar på mid- lertidige problemer. Livsstil vigtig for at kunne deltage arbejds- markedet Hvert fjerde døds- fald er relateret til rygning Kost, rygning, alkohol, motion, eller KRAM-faktorerne, er ofte baggrunden for dårligt helbred og et stort antal dødsfald. Hvert fjerde dødsfald er relateret til rygning, jf. figur 1.9.
Image of page 40
41 Figur 1.9 KILDE: Statens Institut for Folkesundhed (2006 og 2013). Storrygere dør 9½ år tidligere end ikke-rygere Det er særligt risikofyldt at være storryger, og ryge mere end 14 cigaretter dagligt. Storrygere dør i gennemsnit 9,5 år tidligere end ikke-rygere, og derudover taber storryge- re ti gode leveår. Storrygere får belastende problemer med helbredet 20 år før ikke-rygere, jf. Statens Institut for Folkesundhed (2006).
Image of page 41
Image of page 42

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors