9перелік активів та вимог які

This preview shows page 85 - 87 out of 130 pages.

9.Перелік активів та вимог, які відображають фінансовий стан банку на певний момент часу. 10. Частина депозитів, яку банки зберігають у центральному банку. 11. Сума, на яку фактичні резерви банку перевищують обов’язкові резерви. 12. Напрями використання коштів банку. 13. Величина, що обернена до норми резервування.
86 14. Відношення пропозиції грошей до грошової бази. 15. Спрощений баланс, що містить лише зміни, які відбуваються у статтях балансу, починаючи з його певної вихідної позиції. 16. Позики комерційних банків у центрального банку. 17. Частина надлишкових резервів, що не надана у позику. 18. Джерела коштів банку. 19. Показник, який відбиває розподіл домогосподарствами грошей між готівкою та чековими депозитами. 20. Відсоток депозитів, який банки зберігають у вигляді обов’язкових та понаднормативних резервів. 21. Депозити, на які не можна виписувати чеки. 22. Вклади у комерційних банках або інших фінансових установах, на які можна виписувати чеки і які на вимогу вкладника можна одрзу вилучити. 23. Змінні, на які прямо може впливати центральний банк за допомогою знарядь монетарної політики. 24. Змінні, певного рівня яких потрібно досягти для реалізації цілей монетарної політики, але на які центральний банк не може прямо впливати. 25. Вклади, які внесено у банк, але на які не надано позики. 26. Одна з функцій центрального банку. 27. Сума обов’язкових та надлишкових резерівів. 28. Заходи, що скорочують або обмежують зростання пропозиції грошей у національній економіці для досягнення макроекономічної стабільності. ІІ. В ИЗНАЧТЕ , ЧИ ПРАВИЛЬНІ ТАКІ ТВЕРДЖЕННЯ 1.Що менша потреба населення в готівці порівняно з потребою населення у банківських депозитах, то менша можливість створення грошей банками.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture