Thuy ền lương m ồ hôi lăn dọ c theo gò m?

This preview shows page 286 - 290 out of 299 pages.

"Thuy ền lương" M hôi lăn dọ c theo gò má. Hai l n quân Tr n đố n ngã vó ng ựa Mông Nguyên đề u là nh chi ế n lược vườ n không nhà tr ng, c ắt đứ t ngu n c p
Image of page 286
287 lương tạ i ch khi ến sĩ khí suy yế u ch cơ hộ i ph n công. N ếu như chuyế n h i trình thu n l i, n ếu như lương thực đến đượ c tay Thoát Hoan... Cơn run rẩ y lan t ận chân tơ, kẽ tóc. An Tư bậ t ra m t ti ếng cườ i khinh mi t. Máu anh hùng c a Ích T ắc cũng chỉ đế n v y. Trao tin t c vào tay m ột ngườ i đàn bà mà tiề m l c còn thua kém h ắn. Thân gái bơ vơ nơi đấ t khách, ch d a duy nh t c ủa An Tư chỉ mình Thoát Hoan. Nàng ch ng có cách nào báo tin v Đạ i Vi ệt. Mà cho dù nàng có tìm đượ c cách thì Quan gia cũng không kị p tr tay. Gi ch còn trông vào s sáng su t c a Quan gia, vào kh năng tình báo củ a Khu m t vi n. Nhưng nếu như đoàn thu y ền lương thự c s t i đích an toàn, vậ y thì mu n n m v ững đượ c th ế c , ch còn nước đánh gục con sói đầu đàn, diệt đi ý chí c a Thoát Hoan. Chuông điểm canh ba, cú đêm rúc lên từ ng tràng n l ạnh. An Tư lẻn vào thư phòng củ a Thoát Hoan, l t tung m ọi ngăn tủ . Không ngoài d tính c a nàng, hành độ ng v ng v y ch ng th thoát kh i c p m t di u hâu c ủa đám lính tuầ n. *
Image of page 287
288 An Tư nhìn trân trân cái bóng méo mó củ a mình ph n chi ếu dướ i n n g ch láng bóng c ủa điệ n Thiên Phù. H t T t Li t ch m ch trên ngai cao. Cái nhìn khinh mi t, cu ng ng ạo đã pha vài phầ n t c gi n. Gi ng nói tr m uy t n kh ắp đại điệ n: - Ta h i l i l n n ữa, ngươi làm gì trong thư phòng c a Tr ấn Nam vương? An Tư cắ n ch ặt răng. Ngay cả khi ng i trên ngai vàng nơi Đại Đô hoa lệ ch không ph i gi a chi ế n trường mưa máu gió tanh, Hố t T t Li t v n luôn mang dáng d p c a m t con sói th ảo nguyên dũng mãnh và tàn nh ẫn. An Tư bỗ ng ho ng h t nh n ra, Nguyên đang bước trên chính con đườ ng H t T t Li t t ừng đi. Có hay chăng một ngày chàng cũng sẽ ng i trên ngai cao, l nh lùng trút dã tâm lên nh ng dân t ộc khác? Có hay chăng mộ t ngày chút tình cu i cùng trong tim chàng cũng bị máu cu ốn trôi? Cơn cu ng n c a Tr ấn Nam vương năm xưa vẫ n ám nh nàng trong nh ng gi c m ng kinh hoàng nh t. H t T t Li ệt đứ ng lên kh i nga i vàng, bướ c chân ch ậm rãi đè nén cơn nóng giậ n. Ông ta t i gi ật phăng l p v i g m ph trên giá cao, để l ra m t t m b n
Image of page 288
289 đồ l ớn. An Tư nghiêng mắ t nhìn. Là lãnh th Đạ i Vi t. Là lược đồ ti ế n quân. - Đây là những gì ngươi muố n tìm ph i không? Nhưng ta lạ i mu ốn cho ngươi thấy Đạ i Vi t s th n ph c Nguyên tri u th ế nào. Chà, đầ u cha con Nh t Huyên ch c s s m v Đại Đô thôi. An Tư ngẩ ng ph t lên, nhìn tr ng tr ng H t T t Li t. M i h ờn căm dâng cao như sóng thủ y tri u.
Image of page 289
Image of page 290

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors