Kawasan yang telah dibangun sentiasa dijadikan sebagai sasaran bagi bakal

Kawasan yang telah dibangun sentiasa dijadikan

This preview shows page 69 - 76 out of 109 pages.

tarikan kepada potensi pembangunan komersial pada masa yang akan datang. Kawasan yang telah dibangun sentiasa dijadikan sebagai sasaran bagi bakal pelabur dan bakal pemaju dalam membuat perancangan pelaburan kerana kawasan yang telah dibangun mempunyai kependudukan/demografi yang mencetus permintaan, mudah dihubungi dengan kawasan lain dengan jalinan jalanraya yang lengkap dan kos membangun adalah rendah kerana mempunyai infrastruktur dan kemudahan asas yang lengkap jika dibanding kawasan yang belum dibangun. 4.4.2 Pemerhatian kawasan kajian Pemerhatian kawasan kajian telah dilakukan oleh penyelidik pada hari 5/8/2018 ke 20/8/2018. Hasil daripada pemerhatian secara terus di kawasan kajian, Bandar Indera Mahkota ialah sebuah bandar yang terancang dengan dilengkap pelbagai jenis kemudahan asas dan pembangunan utama.
Image of page 69
52 i. Kemudahan asas Antara kemudahan asas yang terdapat di Bandar Indera Mahkota ialah Terminal Sentral Kuantan, Kompleks Wisma Belia, Taman Bandar (taman rekreasi), Masjid Tengku Ampuan Afzan, IIUM Medical Centre, Kuantan Medical Centre, universiti awam, universiti kolej swasta, sekolah rendah, sekolah menengah, perkhidmatan bank lain-lain. Rajah 4.9: Terminal Sentral Kuantan (Lokasi: Bandar Indera Mahkota) Rajah 4.10: IIUM Medical Centre (Lokasi: Jalan Sultan Ahmad Shah, Bandar Indera Mahkota) Rajah 4.11: Kuantan Medical Centre (Lokasi: Jalan, Sungai Lembing, Bandar Indera Mahkota)
Image of page 70
53 Rajah 4.12: University College Shahputra (Lokasi: BIM Point, Bandar Indera Mahkota) Rajah 4.13: International Islamic University Malaysia , IIUM (Lokasi: Jalan Sultan Ahmd Shah, Bandar Indera Mahkota) Rajah 4.14: Balai Bomba Dan Penyelamat Indera Mahkota (Lokasi: Jalan Bomba, Bandar Indera Mahkota)
Image of page 71
54 Rajah 4.15: Sekolah Menengah Kebangsaan Cenderawasih (Lokasi: Bandar Indera Mahkota 2) Rajah 4.16: Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perang (Lokasi: Bandar Indera Mahkota 2) Rajah 4.17: Sekolah Kebangsaan Indera Mahkota Utama (Lokasi: Bandar Indera Mahkota)
Image of page 72
55 ii. Bangunan perkhidmatan kerajaan Antara bangunan perkhidmatan kerajaan yang terdapat di Bandar Indera Mahkota ialah Kompleks Mahkamah Kuantan, Kompleks Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Jabatan Audit Negara (Negeri Pahang), Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Pahang, Jabatan Pengarah Tanah dan Galian Kuantan, Pejabat Imigresen Negera (Negri Pahang), Pejabat Pendaftar Negara (Negeri Pahang), Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia (Negeri Pahang), Kompleks KDN Negeri Pahang dan lain-lain. Rajah 4.18: Kompleks Mahkamah Kuantan (Lokasi: Bandar Indera Mahkota 14) Rajah 4.19: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP (Lokasi: Persiaran KWSP, Bandar Indera Mahkota)
Image of page 73
56 Rajah 4.20: Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pahang (Lokasi: Bandar Indera Mahkota 14) Rajah 4.21: Jabatan Pengrarah Tanah Dan Galian Kuantan (Lokasi: Bandar Indera Mahkota 6) Rajah 4.22: Kompleks KDN Negeri Pahang (Lokasi: Jalan Kompleks KDN, Bandar Indera Mahkota)
Image of page 74
57 iii. Bangunan komersial Antara bangunan komersial yang berdapat di Bandar Indera Mahkota ialah Pasaraya Tunas Manja, Pasaraya TMG Mart, Pasaraya Pantai Selamat, Ten-Ten Supermarket, Kompleks Perdagangan Komersial Mahkota, Restoran KFC, Restoran McDonald,
Image of page 75
Image of page 76

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 109 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture