Het heeft ook lewis zure sites die onverzadigde

Info icon This preview shows pages 133–135. Sign up to view the full content.

basische sites die sterke adsorptie van zure opgeloste stoffen vertonen. Het heeft ook Lewis zure sites die onverzadigde verbindingen adsorberen. Geactiveerd alumina kan reageren met esters, anhydriden, aldehyden en ketonen, en kan als katalysator optreden voor eliminatie en isomerizatie-reacties. Basisch alumina is een kationenwisselaar in waterig milieu. Zuur alumina is een anionenwisselaar. Basisch alumina kan leiden tot hydrolyse van esters. Zuur alumina kan leiden tot deshydratatie van alcoholen (vooral van tertiaire alcoholen) en kan isomerisatie van koolstof-koolstof dubbele bindingen veroorzaken. De reden waarom alumina minder gebruikt wordt dan silica is juist zijn vermogen om reacties te katalyseren in sommige verbindingen.
Image of page 133

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.