ậ ộ s ng ca mình Ngay c ng i lính cũng vy R t nhiu đ ng đ i ca tôi ố � ảườ ậ ấ

Ậ ộ s ng ca mình ngay c ng i lính cũng vy r t

This preview shows page 1 - 4 out of 4 pages.

sng ca mình. Ngay cngi lính cũng vy. Rt nhiu đng đi ca tôi ườđã nm li tui còn rt trngng mùa đp nht ca cuc đi. Vì ạ ởẻ ởưỡthnên đám mây trong thy ch “vt na mình sang Thu” thôi. Na còn ếơ ấ
Background image
li đã trthành ký c”. Hai câu cui cùng: Sm cũng bt bt ng/ Trên hàng cây đng tui . Chthbài thvà cái kiêu hùng ca mùa Thu đã toát ơlên chính là hai câu thnày. Đó là ct cách ca mt ngi lính không chơườlà trong mt bui chiu mùa Thu mà là mt bui chiu hòa bình. Có thnó có vngang tàng “sm cũng bt bt ng” nhng li mang mt vđ p ưd u dàng, sâu lng ca mùa thu hòa bình. đây hàng cây đng tui chính là chthtrtình trong bài thđã tri qua bao nhiêu gian nan vt v, giơđã vn lên và không gì làm chúng run ry.ươ-“Cui bài thtôi đlà “Thu 1977”. Đây là chìa khóa ca bài thmà rt ơơnhiu ngi ging vbài thnày không hiu hoc không chú ý. Nu chú ườơếý thì shiu thêm đc rng đây là mt trong nhng mùa Thu đu tiên ượca ngi lính va bc ra khi chin tranh. Nu nhhlà lính trong ườướếếưthi chin hmi hiu đc rng đôi lúc chúng tôi đã rt mong trên đu ếượkhông có ting máy bay dù ch đđc đi tm git, đi hái rau hoc tranh ếượthđc vài trang sách, mà cũng không có. Sut ngày ngi lính trong thi ườchin phi đi din vi ting súng n, ting bom ri và ting đng cếếếơếơphn lc... Chính vì vy mà có lúc nào đó không phi nghe nhng âm thanh y thì qulà quý giá vô cùng”.3.Trn Quc Hoàn: Không gò ép và gt dũa cu kỳ, Hu Th nh đã đl i ể ạtrong lòng ngi đc nhng câu thgiàu hình nh và nhc điu, cách xườơlý nghthut ca ông thhin stìm tòi sáng to.Sang thu ca Hu Th nh là bài thhay. Mch bài thcó svn đng âm thm ơơmà quyt lit ca thi gian, thhin stinh tvcm giác, là shoài nim ếếca tác givcuc đi. Ông mun schia hay tìm sđng điu? Có lchai! Ánh lên trong bài th, qua ngòi bút giàu suy tng, là mt mùa thu đp, gi cm,ơưởlà nim tin vng vàng ca nhà thtrc strôi chy ca cuc sng.ơướVing lăng Bácế1.giáo sTrn Đình Scó vit "Bn khth, khnào cũng đ y p n d , ưếơnh ngn dđp và trang nhã, thhin sthăng hoa ca tình cm cao c,nâng cao tâm hn con ngi. Ving lăng Bác ca Vin Phng là mt ườếươđóng góp quý báu vào kho tàng thi ca vit vCht ch HChí Minh, lãnh ếủ ịtvĩ đi kính yêu ca dân tc".
Background image
2.bài thth
Background image
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 4 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture