Хэзээ ч ол? авч чадахгүй тийм

Info icon This preview shows pages 136–138. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
хэзээ ч олж авч чадахгүй тийм байр суурийг нийгмийн дунд олгох хэргэм цол язгуур угсаа түүнд цөм бий ажээ . Стейний сэтгэлийг татсанаа мэдэж байсан Беренис энэ хоёр хүнийг зэрэгцүүлэн жишиж үзэх сонирхолтой байжээ . Английн язгууртныг америкийн санхүүч , хотын төмөр замын тээврийн том хөрөнгөтөн Каупервудтай харьцуулан бодож байв . Модны унжсан мөчир доогуур цайвар цоохор гүү унаж явахдаа тэр өөрийгө хатагтай Стейн гэж дүрслэн бодож байв . Тэдэнд Стейний гүнгийн хэргэм цолыг залгамжлах хүү бий болж ч магадгүй гэж төсөөлж байснаа гэнэт өөрийнхөө эх - нилээд цуутай явсан хатагтай Хэтти Сатрын тухай , мөн хэзээ нэг цагт хэрүүл шуугиан дэгдээж болон Каупервудтэй тогтоосон онц тааламжтай биш харьцааныхаа тухай цаашилбал Эйлин яахаас ч буцахгүй тэгээд бас Каупервудыг уурлуулбал өс хонзон санаж ямар ч муу юм хийж чадна гэх мэтийн элдэв юмны тухай бодож явав . Тэгээд сэтгэлийн энэ хөдөлгөөн нь цэлмэг өдрийн манан шиг агшин зуур замхраад хүнд хэцүү байдлаасаа болж түүний бие хүйт оргих шиг болоход : Таны гялалзсан ухаан , мөн дотоод сэтгэлийн сайхан нь таны гадаад үзэмжийн гоо сайхнаас ер дутахгүй юм байна гэдгийг танд хэлж болохсон болов уу гэж Стейн гэнэт хэлэв . Энэ үг ,
Image of page 136

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
137 сэтгэл санаагаар унасан Биеренисийг тайтгаруулав . Гараа хөгжилтэйгээр хөдөлгөн байж Беренис хариулсан нь : Яагаад болохгүй байх вэ ? Энэ магтаалд би тохирохгүй учир түүнийг хүлээж авахгүй байх гэж та бодоогүй биз ? Стейн Беренисийг улам их сонирхох болсон бөгөөд беренисийг асрагчтай нь жирийн харьцаатай байлгахыг бодож байлаа .
Image of page 137
Image of page 138
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern