Хэзээ ч ол? авч чадахгүй тийм

Info icon This preview shows pages 136–138. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
хэзээ ч олж авч чадахгүй тийм байр суурийг нийгмийн дунд олгох хэргэм цол язгуур угсаа түүнд цөм бий ажээ . Стейний сэтгэлийг татсанаа мэдэж байсан Беренис энэ хоёр хүнийг зэрэгцүүлэн жишиж үзэх сонирхолтой байжээ . Английн язгууртныг америкийн санхүүч , хотын төмөр замын тээврийн том хөрөнгөтөн Каупервудтай харьцуулан бодож байв . Модны унжсан мөчир доогуур цайвар цоохор гүү унаж явахдаа тэр өөрийгө хатагтай Стейн гэж дүрслэн бодож байв . Тэдэнд Стейний гүнгийн хэргэм цолыг залгамжлах хүү бий болж ч магадгүй гэж төсөөлж байснаа гэнэт өөрийнхөө эх - нилээд цуутай явсан хатагтай Хэтти Сатрын тухай , мөн хэзээ нэг цагт хэрүүл шуугиан дэгдээж болон Каупервудтэй тогтоосон онц тааламжтай биш харьцааныхаа тухай цаашилбал Эйлин яахаас ч буцахгүй тэгээд бас Каупервудыг уурлуулбал өс хонзон санаж ямар ч муу юм хийж чадна гэх мэтийн элдэв юмны тухай бодож явав . Тэгээд сэтгэлийн энэ хөдөлгөөн нь цэлмэг өдрийн манан шиг агшин зуур замхраад хүнд хэцүү байдлаасаа болж түүний бие хүйт оргих шиг болоход : Таны гялалзсан ухаан , мөн дотоод сэтгэлийн сайхан нь таны гадаад үзэмжийн гоо сайхнаас ер дутахгүй юм байна гэдгийг танд хэлж болохсон болов уу гэж Стейн гэнэт хэлэв . Энэ үг ,
Image of page 136

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
137 сэтгэл санаагаар унасан Биеренисийг тайтгаруулав . Гараа хөгжилтэйгээр хөдөлгөн байж Беренис хариулсан нь : Яагаад болохгүй байх вэ ? Энэ магтаалд би тохирохгүй учир түүнийг хүлээж авахгүй байх гэж та бодоогүй биз ? Стейн Беренисийг улам их сонирхох болсон бөгөөд беренисийг асрагчтай нь жирийн харьцаатай байлгахыг бодож байлаа .
Image of page 137
Image of page 138
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern