Snarere bør være de magiske læringsmiljøer der

This preview shows page 41 - 43 out of 44 pages.

snarere bør være de magiske læringsmiljøer, der giver mening til og muliggør velfungerende sociale samspil og fælles oplevelser. I kapitlet er fremvist en række eksempler på, hvorledes magiske stunder kan opstå. Eksemplerne er kategoriseret inden for en række forskellige temaer, som dog ikke skal opfattes som definitive eller udtømmende. Magien kan ikke som sådan sættes på formel. Eksemplerne er efterfølgende anskuet ud fra en kreat ivitetsoptik, idet der forekommer at være mange lighedstræk mellem forskningsfeltet ”kreativitet” og den måde, vi har valgt at betragte og anskueliggøre magien. Hermed fremkommer en række væsentlige faktorer og tendenser, der har betydning i forhold til de magiske læringsmiljøer. En lignende kobling kunne laves til forskningsfeltet ”leg” eller forskningsfeltet ”æstetik”, der ligeledes er beslægtet med det, vi har valgt at anskue som magi. Magi Kreativitet Æstetik Leg
41 Sørensen, Oreskov & Boysen. Professionshøjskolen Absalon. 31.10.2019 Litteratur: Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, CO: Westview Press. Amabile, T. M. & Mueller, J. S. (2008). Studying creativity, its processes, and its antecedents: An exploration of the componential theory of creativity. In J. Zhou & C. E. Shalley (Eds.), Handbook of Organizational Creativity, 33-64. New York: Lawrence Erlbaum. Boysen, M. S. W. (2015). The relationship between Creativity and Expertise. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet. Boysen, M. S. W. (2017). Embracing the Network: A Study of Distributed Creativity in a School Setting. Thinking Skills and Creativity, Volume 26, 102-112. Byrge, C. & Hansen, S. (2014). Enhancing creativity for individuals, groups and organizations . Copenhagen: Frydenlund Academic. Cachia, R., Ferrari, A. & Punie, Y. (2009). Innovation and Creativity in Education and Training in the EU Member States: Fostering Creative Learning and Supporting Innovative Teaching. Literature review on Innovation and Creativity in the EU Member States (ICEAC). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Clapp, E. P. (2017). Participatory creativity: introducing access and equity to the creative classroom. Routledge New York and London: Routledge. Campbell, D.T. (1960). Blind variation and selective retention in creative thought as in other knowledge processes. Psycological Review, 67 (6), 380-400. Collier, C., Davies, D., Digby, R. Hay, P. Howe, A. & Jindal-Snape, D. (2013). Creative learning environments in education A systematic literature review. Thinking Skills and Creativity, 8, 80-91. Csikszentmihalyi, M. (1999). Implications of a systems perspective for the study of creativity. I: R. J. Sternberg (Red.), Handbook of creativity (s. 313-338). Cambridge, UK: Cambridge University Press. Dreyfus, H. L. & Dreyfus, S. E. (1999). Mesterlære og eksperters læring. I: Nielsen & Kvale (Red.), Læring som social praksis . Danmark: Hans Reitzels Forlag. Gardner, H. (1993). Creating minds: An anatomy of creativity seen through the lives of Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham, and Gandhi. New York, NY: Basic Books.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture