Antene iletilen bu g\u00fcc\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 havaya \u0131\u015f\u0131ma olarak verildi Bir k\u0131sm\u0131da

Antene iletilen bu gücün bir kısmı havaya

This preview shows page 25 - 32 out of 49 pages.

Antene iletilen bu gücün bir kısmı havaya ışıma olarak verildi. Bir kısmıda, antenin sonlu iletkenliğinden dolayı anten üzerinde ısıya dönüştürüldü ve kayıp güç oldu. İşte biz anten empedansının reel kısmını, yani anten giriş direncini iki kısıma ayırıyoz. Anten kayıp direnci, Rloss ve anten ışıma direnci Rrad. R= Rloss+Rrad R
Image of page 25
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 26 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ Zantenna=R+JX Zs=Rs+jXs Rloss Rrad Kayıp ve ışıma dirençleri Daha önceden S(θ,ф) nin küre yüzeyi üzerinden integralini alarak hesapladığımız toplam ışıyan güç ışıma direnci cinsinden de aşağıdaki gibi yazılabilir. Çünkü yandaki modelde ışıma direnci zerinde tüketilen güç esasında ışıyan gücü verir. O zaman kayıp güç nedir?
Image of page 26
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 27 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ Zantenna=R+JX Zrec=Rrec+jXrec Rloss Rrad Kayıp ve ışıma dirençleri P t =P rad +P loss Pt= vericinin çıkış gücü, Anten ve verici match olduğu için aynı zamanda antene aktarılan güçtür Buradan da anten verimliliği kayıp ve ışıma dirençleri cinsinden aşağıdaki gibi yazılır:
Image of page 27
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 28 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ ÖRN: 4 cm uzunluğunda bakırdan yapılmış yarı çapı a= 0.4 mm olan kısa dipol 75 MHz de ışıma yapmaktadır. Kısa dipolün ışıma ve kayıp dirençlerini bulalım ! Sonrada kısa dipolün verimliliğini bulalım. Bunları daha önceden bulmuştuk! Hatırlayalım ! ÇÖZÜM: =8π/3
Image of page 28
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 29 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ R 2 = (8π/3) 75 MHz de Rrad’ı bulalım: Anten 4cm olduğu için: Buradan:
Image of page 29
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 30 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ Şimdide kayıp direncini bulalım: Bakır iletkenliği Verimlilik: Bir telin AC direnç formülüdür. Yani yüksek frekanslardaki deri etkisini (skin effect) içeren bir kayıp direnç formülüdür.
Image of page 30
Yard. Doç. Dr. Seyit Ahmet SİS, Balıkesir Üniversitesi ANTEN IŞIMA KARAKTERİSTİKLERİ 31 IŞIMA DİRENCİ VE ANTEN VERİMLİLİĞİ Az önceki örnekte kısa dipolün verilen elektriksel uzunluk ve frekansta ışıma direncini, kayıp direncini ve verimliliğni bulduk. Bu sonuçlar bize kısa dipolün pratikte neden kullanılmadığını aşağıdaki gibi açıklıyor: 1) Kısa dipolün ışıma direnci kayıp direnciyle kıyaslanabilir değerlerde olduğu için, ışıma direnci ve kayıp dirençleri üzerindeki güçlerde biribirine yakındır. Dolayısıyla verim düşüktür.
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 49 pages?

  • Spring '17

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture